Buradasınız

Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Effective Technology Use in Teacher Education: The views of Faculty Members and Preservice Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate the current position of preservice teachers and faculty members of Kazim Karabekir Education Faculty regarding the level of technological readiness, barriers, and possible enablers. Furthermore, the focus of this study is to reveal factors affecting for technology usage in higher education. The data were collected through questionnaires and interviews from 755 preservice teachers and 67 faculty members. According to the results, a modern university has a technology plan, digital libraries, online course support sides, and online communication with the faculty members
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; Atatürk Üniversitesi (AÜ) Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki (KKEF) öğretim elemanları ile öğrencilerin teknolojik hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmek, teknolojinin etkin kullanımı konusunda ki sınırlılıkları belirleyerek alternatif çözüm yollarını tartışmak ve yükseköğretimde teknolojinin etkin kullanımını destekleyen faktörleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Veriler, KKEF’deki 67 öğretim elemanı ile 755 öğretmen adayından anketler ve görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Bulgulara göre çağdaş bir üniversitenin; etkin teknoloji planlamasına, dijital kütüphanelere, ders kaynaklarına çevrim içi erişime, öğretim elemanları ile İnternet üzerinden sürekli haberleşme olanaklarına sahip olması gerekir.
43-49

REFERENCES

References: 

[1] A. Januszewski, M. Molenda, Educational technology: A
definition with commentary, New York: Lawrence Erlbaum
Associates,2008.
[2] K. Çağıltay, S. Yıldırım, İ. Aslan, A. Gök, G. Gürel, T. Karakuş, F.
Saltan, E. Uzun, E. Ülgen, İ. Yıldız, “Öğretim teknolojilerinin
üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler:
Betimleyici bir çalışma”, Akademik Bilisim ’07 Konferansı ,
Kütahya, 2007. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 3, EYLÜL 2008 49
[3] Y. Göktaş, The current status of information and communication
technologies integration into schools of teacher education and
K-12 in Turkey, PhD Thesis, Middle East Technical University,
Ankara, 2006.
[4] Y. G. Yiğit, N. Zayim, S.Yıldırım, Yüksek öğretimde öğretim ve
idari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması, Eğitim ve
Bilim, 27(124), 42-51, 2002.
[5] M. M. Maurer, G. S. Davidson, Leadership in instructional
technology, New Jersey: Merrill Prentice Hall,1998.
[6] D.N. Langenberg, D.Z. Spicer, The Modern Campus. Technology
Leadership Communication and Information Systems in Higher
Education, New Directions for Higher Education, No. 115 (Eds.
George R. Maughan), 2001.
[7] L. R. Knapp, A. D. Glenn, Restructuring schools with technology,
Massachusetts: Allyn and Bacon,1996.
[8] A. G. Picciano, Educational leadership and planning for
technology, New Jersey: Merrill Prentice Hall,1998.
[9] YÖK, Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: TC
Yüksek Öğretim Kurumu,2006.
[10] Y. Goktas, S. Yildirim, Z. Yildirim, “Main barriers and possible
enablers of ICT integration into preservice teacher education
programs”, Journal of Educational Technology & Society, 12(1),
2009.
[11] A. Saban, “Seçmeci okul teknoloji planlama modeli ve özel Konya
Esentepe İlköğretim Okulu teknoloji profile”, S.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 22(1), 23-43,2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com