Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE VE TÜRKİ CUMHURİYETLER ARASINDAKİ TİCARETTE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ: KARŞILIKLI AKREDİTİF

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The most important problems that Turkish companies face in international trade in the way of accession to The European Union, are the limited financial capabilities and higher cost of production factors. The ability of the companies situated in The European Union to reach to financial resources easier, effects the competition force of Turkish companies negatively in international area. Especially Turkey can play an important role in the marketing and sales of the products of Turk Republics to The European markets by using the advantage of her geostrategic position. In this study, Back to Back L/C, as a mean of international payment method and financial instrument to increase the export of Turk Republics to The European Union over Turkey, is explained.
1-14

REFERENCES

References: 

1. AKKAŞ, Şeref, M., Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dışbank Eğitim Yayımları
2. BAĞRIAÇIK, Atilla, (1998), İhracat ve İthalatta Akreditif İşlemleri, İstanbul: Bilim
Teknik Yayımevi
3. Devlet İstatistik Enstitüsü
4. EKİCİ, Akın (1995), Akreditifin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri,
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
5. ERDOĞAN, İhsan (2000), Akreditif Sözleşmeleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.
Şti.
6. KAYA, Arslan, (1995), Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu, İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
7. KEMER, Barbaros, O., (2003), Pratik Dış Ticaret Teknikleri, Teori ve Uygulama,
İstanbul: Alfa Basım Yayın Ltd Şti.
8. ÖZEL, Sibel, (1991), Yargıtay Kararları Eşliğinde Akreditif ve Hukuki Niteliği,
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
9. REİSOĞLU, Seza (1995), Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamalarında Akreditif,
Ankara
10. http://www.igeme.org.tr
11. http://www.icwbo.org
12. http://www.mfa.gov.tr
13. www.fraudaid.com
14. www.isbc.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com