Buradasınız

FARKLI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUK GELİŞİM LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

CHILD DEVELOPMENT IN DIFFERENT GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN EATING HABITS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The research is planned and carried out to examine if the eating habits change according to the grades and the accomodation of the undergraduate students who study in the child development program. The area of the research includes Erciyes University, Batman University, Dicle University, Kırıkkale University Child Development program, child development and training associate degree and undergraduate students from 2011-2012 academic year. Data are analyzed with SPSS 15.0 program. While being analyzed, the frequency (f) is interpreted with percentage (%) and chi square analysis method. As a result of the research, it is observed that the relationship between tea, fruit juice and pizza consumption according to the grades of the students from the child development department, is meaningful (p<0.5). at the same time, as a result of the research, the relationship between rice-pasta, bagel, sweet dough, meat, chicken, fish, pluck and fresh vegetables consumption is meaningful, according to the accomodation of the students (p<0.5).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, farklı üniversitelerin çocuk gelişim bölüm ve programında okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıklarını farklı değişkenlere göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Ön lisans ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada: gençlerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir "Anket Formu" ve "Kişisel Bilgi Formu'' kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken frekans (f), yüzde (%) ve khi kare analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, çocuk gelişimi bölümünde okuyan gençlerin sınıflarına göre çay, hazır meyve suyu ve pizza tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.5). Aynı zamanda araştırma sonucunda, çocuk gelişimi bölümünde okuyan üniversite eğitim- öğretim sürecinde kaldıkları yerlere göre su, hazır meyve suyu, pilav-makarna, simit, hamurlu tatlılar, kırmızı et, tavuk eti, balık eti, sakatatlar ve taze sebze tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.5).
FULL TEXT (PDF): 
1-18

REFERENCES

References: 

HATIRLI, S.A ve DEMİRCAN, V.( 2004), Isparta ilinde ailelerin balık tüketiminin analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1),245-256
KILIÇ, E ve ŞANLIER, N.(2007). Üç kuşak kadının beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi.15(1);31-44
PEKŞEN-AKÇA, R.(2012)a. Ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları. Akademik Bakış Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:29 Mart-Nisan
PEKŞEN-AKÇA, R.(2012)b. Reklamların ergenler üzerindeki etkisi. Psycho academy magazine Sayı: 4 Nisan: 110-112
PEKŞEN-AKÇA, R.(2010). Çocuk gelişimi ve eğitimi "Oyunlarla besleniyorum" Mungan Kavram.172 s., İzmir.
SORMAZ, Ü.(2006). İzmit'te lise öğrencilerinin beslenme tercihleri ve beslenme bilgi düzeyleri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmış). Ankara Üniversitesi.1 s., Ankara.
UZUNÖZ, M ve GÜLŞEN, M.(2007). Üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim
alışkanlıklarının belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2007(3) 15-21
YILMAZ, E ve ÖZKAN, S. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (6); 87-104
YİĞİT, S.(2006). Çankırı il merkezinde 12-48 aylık çocukların antropometrik ölçümler ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmış). Ankara Üniversitesi.1 s., Ankara.
8

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com