Buradasınız

Ağrı İli Malakofaunası Üzerine Bir Ön Çalışma

A Preliminary Research on Malacofauna of Ağrı Province

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study, in order to determine malacofauna of Ağrı totally in 27 station between october 10-20, 2010. As a result of research, 7 Gastropoda species belong to Basommatophoran Pulmonate (Galba truncatula, Radix peregra, Radix auricularia, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Gyraulus sp., Gyraulus albus) and 2 species belong to Stylommotophoran Pulmonate (Georginapaeus hohenackeri, Hesseola sp.), totally 9 species were identified. All identified species are new records for studying area except Lymnaea stagnalis and Georginapaeus hohenackeri.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Ağrı ili malakofaunasını belirlemek amacıyla 10-20 ekim 2010 tarihleri arasında toplam 27 istasyonda gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bölgeden, Pulmonata alt sınıfı Basommatophora ordosuna ait 7 tür (Galba truncatula, Radix peregra, Radix auricularia, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Gyraulus sp., Gyraulus albus), stylommotophora ordosuna ait ise 2 tür (Georginapaeus hohenackeri, Hesseola sp.) olmak üzere toplam 9 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden Lymnaea stagnalis ve Georginapaeus hohenackeri hariç hepsi çalışma alanından ilk defa bildirilmektedir
FULL TEXT (PDF): 
1-19

REFERENCES

References: 

[1] J. R. Dunk, W. J. Zielinski, H. K. Preisler, Ecological Applications, 2004, 14 (3), 713.
[2] C. Hawkins, J. Furnish, Oikos, 1987, 49, 209.
[3] D. Godan, Pest Slugs and Snails: Biology and Control. Springer-Verlag, New York, NY, 1983, 445 pp.
[4] A. South, Journal of Conchology, 1980, 30, 229.
[5] S. Churchfield, Journal of Zoology, 1984, 204, 211.
[6] J. Graveland, R. van der Wal, J. H. van Balen, A. J. Van Noordwijk, Nature, 1994, 368, 446.
[7] M. Z. Yıldırım, B. A. Gümüş, Ü. Kebapçı, S. B. Koca, Tr. J. Zoology., 2006, 30, 445.
[8] F. H. Bilgin, Ege Üniv. Fen Fakültesi, İlmi Rap. Ser., 1967, No. 36.
[9] R. Geldiay, F. H. Bilgin, Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap., 1969, Ser. 90.
[10] F. Paydak, D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 1976, 5(1-2), 243.
[11] R. Şeşen ve F. H. Bilgin, X. Ulusal Biy. Kong., Sivas, 1988, Cilt 2, 97.
[12] F. H. Bilgin, Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 1980, 8 (2), 1.
[13] M. Z. Yıldırım, Tr. J. of Zoology, 1999, 23 (3), 877.
[14] M. Z. Yıldırım, B. Karaşahin, S. D. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2000, 4 (1), 199.
[15] K. Faruk, Ağrı Ovası ve Çevresinin Coğrafi Etüdü, Basılmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Erzurum, 2001.
[16] M. E. Gürlek, M. Korkmaz, C. Kara, KSÜ Doğa Bil. Derg., 2011, 14 (1), 27.
[17] C. Audibert, Z. P. Eross, B. Pall-Gergely, A. Hunyadi, Z. Feher, Biocosmemesogeen., 2011, 27, 43.
[18] H. Schütt, Rijksmuseum van Naturlijke Historie te Leiden. Deel., 1965, 41, No. 3.
[19] P. Glöer, Die Süβ wassergastropoden Nordund Mitteleuropas, Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Vebreitung. Die Tierwelt Deutschlands. Conch Books. Hackenheim, 2002.
[20] M. E. Gürlek, C. Kara, Ü. Kebapçı, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2012, 2 (1), 17.
[21] M. E. Gürlek, M. Korkmaz, C. Kara, K.S.Ü. Doğa Bilimleri Dergisi, 2011, 14 (1).
[22] R. Şeşen, M. Z. Yıldırım, T. Parazitol. Derg., 1993, 17 (3-4), 138.
[23] M. Z. Yıldırım, R. Şeşen, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, 1994.
[24] A. Öktener, G. Fen Bilimleri Dergisi, 2004, 17, 21.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com