Buradasınız

STEP VERİ DÖNÜŞÜM FORMATINDA 3 BOYUTLU PARÇA TEMSİLİ

3D PART REPRESENTATION IN THE STEP DATA EXCHANGE FORMAT

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Graphic standards are structures which provide data exchange between different CAD and CAM systems. STEP graphic standard is capable of representing geometric, topological and technological data which is essential for CAD/CAM integration. This paper hierarchically explains how to represent 3D parts designed in any CAD environment in the STEP graphic standard. The main data structure and entities of STEP format is investigated.
Abstract (Original Language): 
Grafik standartları farklı BDT ve BDİ sistemleri arasında veri dönüşümünü sağlayan yapılardır. STEP grafik standardı BDT/BDİ entegrasyonu için esas olan geometrik, topolojik ve teknolojik veriyi temsil etme yeteneğine sahiptir. Bu makale BDT ortamında tasarlanan 3 boyutlu parçaların STEP grafik standardında nasıl temsil edildiğini hiyerarşik bir şekilde açıklamaktadır. Aynı zamanda STEP formatının başlıca veri yapısı ve ögeleri incelenmektedir.
31-38