You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 567
sort descending

Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi

Bilgi Dünyası

Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi

Bilgi Dünyası

İSTANBUL’DA YER ALAN YEŞİL RESTORAN İŞLETMELERİ HİZMET KALİTESİNİN GRSERV MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Devlet Teorileri ve Kolektif Hareket

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KURUMSAL İTİBAR VE İMAJIN HASTANELERİN PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

HOW SERIOUS IS THE PROBLEM OF MONOPOLY?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

BİLGİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA ANLAYIŞINDA BALANCED SCORECARD’IN STRATEJİK ÖNEMİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

THE ROLE OF PRESSURE GROUFS IN THE AMERICAN POLITICAL SYSTEM

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Afrika’daki Kalkinma Arayişinda Adaletin Değeri ve Vazgeçilmezliği

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARININ ETKİLEŞİMLERİNE DAYANAN BÜTÜNCÜL BIR KORUMA YAKLAŞIMI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

MESİRE BAHÇELERİ, DÜNYEVİ ALIŞKANLIKLAR: OSMANLI ŞAM’INDA DİNLENCE KÜLTÜRÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

BİR VARLIKBİLİM SORUNSALI OLARAK KENTSEL MEKÂNIN KORUNMASI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

AVLUDAN MEYDANA: ERKEN ONDOKUZUNCU YÜZYIL İSTANBUL’UNDA BEYAZIT MEYDANININ DÖNÜŞÜMÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

MEKANSAL TASARIM VE PLANLAMANIN POLİTİK VE MESLEKİ GÜNDEMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KAMUSAL MEKAN OLARAK SANAL MEKAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

MANCHESTER ÖRNEĞİNDE ENDÜSTRİ DÖNEMİ YAPI MİRASININ KONUT İŞLEVİ VERİLEREK YENİDEN KULLANIMI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Stakeholder Relationships of ISE 50 Firms in Terms of Corporate Governance: A Corporate Perspective of Stakeholder Theory

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ ORTAMININ, BİLGİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞ VE BİLGİ KULLANIMININ SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜMÜ: BİR MODEL ÖNERİSİ

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

KÜLTÜREL PEYZAJIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞMENİN YARATILMASI YÖNÜNDE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

MÜŞTERİ DEĞERİ, MÜŞTERİ SERMAYESİ VE OTEL PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Arnavutluk Turizminin Geçmişi, Bugünü Ve Geleceği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İNSAN SERMAYESİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ DAYANILMAZ ÇEKİM GÜCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KOSOVA GÜCÜ (KFOR) ORGANİZASYONUNUN İMAJI: KOSOVA GÜVENLİK KUVVETLERİ’NDE (KSF) AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ALACAK REHNİNİN TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAK VE REHİN YÜKÜ BAKIMINDAN KAPSAMI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ŞEHİR OTELLERİNDE ENTELLEKTÜEL SERMAYE

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

DAVID’S STRATEGY FORMULATION FRAMEWORK IN ACTION: THE EXAMPLE OF TURKISH AIRLINES ON DOMESTIC AIR TRANSPORTATION

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

BİLGİ YÖNETİMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

THE ROLE OF INTERPRETATION AND RECONTEXTUALIZATION IN THE ADOPTION OF MARKETING MANAGEMENT CONCEPTS: THE CASES OF MARKET ORIENTATION AND CRM

Ege Akademik Bakış Dergisi