You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 567

25 números de Intangible Capital: Análisis bibliométrico

Intangible Capital

Los principios cooperativos como capital intangible ante los desafíos del cooperativismo

Intangible Capital

Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Rasyolara Etkisi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Capital Instrumental El garrote y la piedra de la Nueva Economía

Intangible Capital

Intangibles: Activos y Pasivos

Intangible Capital

Measuring IC following a semi-qualitative approach: An integrated framework

Intangible Capital

ENGELLİ MAL OLARAK SOYUT MALLAR

Journal of Life Economics

Influencia de la cultura organizativa en el concepto de capital intelectual

Intangible Capital

Los intangibles del Aceite de Oliva como ventaja competitiva

Intangible Capital

Los elementos integrantes de la nueva riqueza de la empresa

Intangible Capital

Intangibles and methods for their valuation in financial terms: Literature review

Intangible Capital

Intangible Capital: Four years of growth as an open-access scientific publication

Intangible Capital

From the Editor: Changes and new directions of Intangible Capital

Intangible Capital

Evaluación y relaciones entre las dimensiones del capital intelectual: El caso de la cadena de la madera de Oberá (Argentina)

Intangible Capital

El impacto de los intangibles estratégicos en el desempeño exportador de la PYME manufacturera

Intangible Capital

Divulgación voluntaria de intangibles y legitimación: La industria productora de aceite de oliva

Intangible Capital

A study on intangible assets disclosure: An evidence from Indian companies

Intangible Capital

Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi

Bilgi Dünyası

SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARININ ETKİLEŞİMLERİNE DAYANAN BÜTÜNCÜL BIR KORUMA YAKLAŞIMI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Finansal tablolarda şerefiye ve maddi olmayan duran varlıkların değer ilişkisi ve güvenilirliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası uygulaması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Intangibles en la internacionalización de las bodegas españolas: Percepción directiva y comparada entre empresas familiares y no familiares

Intangible Capital

Maddi Olmayan Varlıklar ve İşletme İçinde Yaratılan Maddi Olmayan Varlıklar ile İlgili Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ŞEHİR OTELLERİNDE ENTELLEKTÜEL SERMAYE

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İNSAN SERMAYESİNİN SAYISALLAŞTIRILMASININ DAYANILMAZ ÇEKİM GÜCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KURUMSAL BAŞARININ GİZLİ ANAHTARI : ENTELEKTÜEL SERMAYE

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

The GDOR model. A new methodology for the analysis of training needs: The case of Andorra

Intangible Capital

BİLGİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Akademik Bakış

Entelektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Medición de la cultura de innovación: Depuración con cuatro estudios de caso

Intangible Capital

Desarrollo del capital social de los estudiantes universitarios a través de las redes sociales en línea

Intangible Capital