You are here

Elit seviyedeki değişik spor branşlarının fiziksel benlik algısı üzerine etkisi

The effects of different kinds of elite sport branches on physical self-perception

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Our research has been applied in order to determine the effects of different kinds of elite sport branches on physical self-perception. This aim has been clarified by physical self-perception inventory. From different cities of our country 9 volleyball players-8 table tennis players-10 badminton players 28 oarsmen and 10 karatemen totally 64 elite sportsmen joined our research. In the stage of the analysis of the data to calculate the average of the answers and percentage SPSS program has been used. The advance of the physical self-perception increases the work productivity. To develop the physical self-perception of the sportsmen causes an increase in sportsmen quality. So this leads to a better representation of our country. At the end of the research the self-perception level of the table tennis players have been higher than the others. And then volleyball players, oarsmen, badminton players and karatemen respectively. In order to develop the self-perception of the sportsmen much of the duty belongs to the psychologists and trainers.
Abstract (Original Language): 
Araştırmamız, elit seviyedeki değişik spor branşlarının fiziksel benlik algısı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kendini fiziksel olarak algılama envanteri ile belirlenmiştir. Araştırmamıza, ülkemizin değişik illerinden 9’u voleybolcu, 8’i masa tenisçi, 10’u badmintoncu, 28’i kürekçi ve 10’u karateci olmak üzere toplam 64 elit sporcu katılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında; verilen cevapların ortalamaları ve yüzdelik hesaplamalarında SPSS programı kullanılmıştır. Kişilerin fiziksel benlik algılarında ki artış yapılan iş verimliliğini artırmaktadır, sporcuların fiziksel benlik algılarının artırılması ülkemizde yetişen sporcu kalitesinin artırılması ve bu konudaki ülke temsilinin daha yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Araştırma sonucunda, masa tenisi sporcularının fiziksel benlik algı düzeyleri diğer branş sporcularına göre daha yüksek çıkmıştır. Bunu sırasıyla voleybol, kürek, badminton ve karate izlemektedir. Elit sporcuların fiziksel benlik algılarının artırılması için spor psikologlarına ve antrenörlere daha yoğun görevler düşmektedir.
1-17

REFERENCES

References: 

ADAMS, J.F. (1980), Understanding Adolescence Fourth Edit. Allyn and Bacon Ine, Boston
AŞÇI F.Hülya (2002), “Fiziksel Benlik Algısının Cinsiyet ve Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Karşılaştırılması”, 7. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 2002
BAŞER, Ergun (1998), Uygulamalı Spor Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.91,92,104,105,106
CÜCELOĞLU, Doğan (1993), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.404-405
ERKAN, Necmettin (1998), Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayımevi, Ankara, s.95
GANDER, M. J. , H.W. GARDİNER (1993), Çocuk ve Ergen Gelişimi, Çev., Bekir Onur, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
Yaman Ç., Teşneli Ö., Gelen N., Koşu S., Tel M., Yalvarıcı N., (2008), Elit Seviyedeki Değişik Spor
Branşlarının Fiziksel Benlik Algısı Üzerine Etkisi, . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].
5:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
17
JONES, Richard N, Danışma Psikolojisi Kuramları (The Theory and Practice Of Counseling Psychology),72TDFO Ltd. ŞTİ, Ankara, s.20,25
KÖKNEL, Özcan (1985), Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, s.19
KULAKSIZOĞLU, Adnan (1998), Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, s100
MORGAN, Cliffort T (1993), Psikolojiye giriş, Meteksan Ltd. Şti,Ankara, s.311
ONUR, Bekir (1995), Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, s.152
ORVİN, George H (1987),Ergenlik Çağındaki Çocuğunuzu Anlamanın Yolları,Hyb Yayıncılık, Ankara, s.87
ÖZUĞURLU, Kurban (1985), Evlilik Raporu Bilimsel Sorunlar Dizisi, 2. baskı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul; s.301
SEVİM, Yaşar (1997), Antrenman Bilgisi, Tütibay Ltd.Şti, Ankara, s31
YAVUZER, Haluk (1996), Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.169
YAVUZER, Haluk (2001), Ana-Baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.40
TİRYAKİ, Şefik (2000), Spor Psikolojisi Kavramlar Kuramlar ve Uygulama,
Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara, s.101
YÖRÜKOĞLU, Atalay (2000),Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunları, Özgür Yayınları, İstanbul, s.81,101,105
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:162-166
(http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr, 27.05.2007).
(http://www.psikolojisayfam.com, 27.05.2007).
(http://www.angelfire.com, 27.05.2007).
(http://www.aof.edu.tr, 27.05.2007).
(http://www.maresal29.com, 27.05.2007)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com