You are here

Kent ve kirsalda annelerin 0-24 aylik çocuklari besleme davraniþlari

Nutrition behaviours of rural and urban mothers on 0-24 month children

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research was conducted to compare urban and rural mothers child nutrition habits and determine precaution methods against malpractices if exists. Study was undertaken with a total of 103 mothers who have children aged 0-24 months living in Adıyaman town center, Kahta Town and Çaltılı village. A questionnaire, interview, comprising 24 questions, was prepared by examining national and international studies. The interview was applied by face-to-face questioning. Result obtained was evaluated by SPSS 17.0 software. The data interpretation was undertaken by using distribution percentages of data (%), chi-square test and multi-response test. In the study, which the rural and urban mothers’ child nutrition treatment was compared, majority of the mothers at three settlement site started breastfeeding of their babies following first hour of delivery. However, although breastfeeding should continue in first 4 months mothers stop feeding in this period. Most of the mother’s at urban areas started additional foods in 6th month, and the ones at towns and rural areas started between 1st and 3rd months. The major problems faced with the start of additional food in city were constipation, diarrhea in town and gas pain in urban. When babies who are familiar with additional foods, did not intake additional foods, urban mothers commonly used force for feeding, town mothersplayed games and urban mothers stopped feeding instead of without any effort
Abstract (Original Language): 
Araştırma kent ve kırsaldaki annelerin çocuk beslenmesindeki davranışlarını karşılaştırarak varsa yanlış uygulamalar konusunda önlem yöntemlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, Adıyaman Merkez, Kâhta İlçesi ve Çaltılı köyünde yaşayan 0-24 ay arasında çocuk sahibi olan toplam 103 anne ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası kaynaklar araştırılarak 24 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket annelerle yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin yorumu yüzde dağılım (%), khi-kare testi ve çoklu yanıt testi kullanılanarak yapılmıştır. Çalışma da, her üç yerleşim yerinde de annelerin çoğunluğu doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeklerini emzirmeye başlamıştır. Ancak ilk 4 ay sadece anne sütü verilmesi gerekirken annelerin bu dönemde süt vermeyi kestikleri görülmektedir. Şehir merkezinde ki annelerin çoğu 6, ilçe ve köydekiler ise 1-3 aylıkken ek gıdalara başladıklarını belirtmiştir. Ek gıdalara başlanması ile en çok karşılaşılan sorunlar şehir merkezinde kabızlık, ilçede ishal, köyde ise gaz sancısı olmuştur. Ek gıdaya alışık olmayan çocuk yemek yemediğinde annelerin en çok yaptığı uygulamalar zorla yemek yedirmek (şehir merkezinde), oyun oynatarak yedirme (ilçede) olmuştur. Köydeki anneler ise hiç uğraşmayarak yemek yedirmeyi bıraktığını belirtmiştir.

REFERENCES

References: 

Ahluwalia, I.B., Grummer-Strawn, L.M. & Benton, D.S. (2000). Georgia’s Breastfeeding Promotion
Program For Low-income Women. Pediatrics, 105(6),85-95.
Atmaca, B. (2008). 15-49 Yaş Kadınların Anne Sütü ile Ilgili Bilgileri ve Davranışları, Yayınlanmamış
Uzmanlık Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.
Baltrus, P.T., Lynch, J.W., Everson-Rose, S., Raghunathan, T.E. & Kaplan, G.A. (2005).
Race/Ethnicity, Life-Course Socioeconomic Position, And Body Weight Trajectories
Over 34 Years: The Alameda County Study. American Journal of Public Health, 95, 1595-601.
Burke, V., Bellin, L.J., Simmer, K., Oddy, W.H., Blake, K.V. & Doherty, D. (2005). Breastfeeding
and Overweight: Longitudinal Analysis in an Australian Birth Cohort. Journal Pediatrics,
147, 56-61.
Chua, S., Arulkumaran, S., Lim, I., Selamat, N. & Ratnam, S.S. (1994). Influence of Breastfeeding
and Nipple Stimulation on Postpartum Uterine Activity. An International Journal of Obstetrics
and Gynaecology, 101, 804-805.
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. (2002). Breast Cancer and Breastfeed-
Ing: Collaborative Reanalysis of Individual Data From 47 Epidemiological Studies in 30
Countries, Including 50 302 Women With Breast Cancer And 96 973 Women Without
The Disease. Lancet, 360, 187-195.
Dewey, K.G. & Adu-Afarwuah, S. (2008). Systematic Review of The Efficacy and Effectiveness of
Complementary Feeding Interventions in Developing Countries. Maternal and Child
Nutrition, 4(1), 24-85.
Edwards, Y.D. & Allenby, G.M. (2003). Multivariate Analysis of Multiple Response Data.
Journal 0f Marketing Research, 40, 321-334.
Goutas, N., Konstantinidou, M.K., Vlachodimitropoulos, D., Konstantinidou, A., Kontogiannis,
T., Papadodima, S. & Spiliopoulou, C. (2011). Trends in Infant and Child Mortality. The
Open Forensic Science Journal, 4, 1-11.
Gün, İ., Yılmaz, M., Şahin, H., İnanç, N., Aykut M., Günay, O., Öztürk, A., Çıtıl, R., Çiçek, B.,
Ongan, D ve Tuna, Ş. (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36
Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,
52,176-182.
Harder, T., Bergmann, R. & Kallischnigg, G. (2005). Duration of breastfeeding and risk of
overweight: a meta-analysis. American Journal of Epidemiology, 162,397–403.
Hussainy, SY. & Dermele, N. (2011). Knowledge, Attitudes and Practices of Health Professionals
and Women Towards Medication Use in Breastfeeding: A review: International Breastfeeding
Journal, 6:11.
Huus K., Ludvigsson, J.F., Enskär, K. & Ludvigsson, J. (2008). Exclusive Breastfeeding of Wedish
Children and its Possible Influence on The Development of Obesity: A Prospective
Cohort Study. BMC Pediatrics, 8,42.
Ibanez, G., Saint Michel, C., Denantes, M., Saurel-Cubizolles, M.J., Ringa, V. & Magnier, A.M.
(2011). Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Evaluating
Primary Care-Based Interventions to Promote Breastfeeding in Low-Income Women.
Family Practices, October 12.
Koç, G.I. ve Tezcan, S. (2005). Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu
Etkileyen Bazı Faktörler, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1-13.
Köksal, G. ve Özel, H. (2008). Bebek beslenmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Klasmat Matbaacılık, 1-31.
Kroeger, M. & Smith, L. (2004). Impact of Birthing Practices on Breastfeeding: Protecting the Mother and Baby
Continuum. Boston: Jones and Bartlett.
Livingstone, B. (2000). Epidemiology of childhood obesity in Europe. European Journal Pediatrics,
159 (Suppl 1),14-34.
Sabbağ, Ç. (2013). Kent ve kırsalda annelerin 0-24 aylık çocukları besleme davranışları. International Journal of Human
Sciences. (10)1, 279-292.
290
Michels, K.B., Willett, W.C., Graubard, B.I., Vaidya, R.L., Cantwell, M.M. & Sansbury, L.B. (2007).
A Longitudinal Study of Infant Feeding and Obesity Throughout Life Course. International
Journal Obesity, 31, 1078-85.
Owen, C.G., Martin, R.M., Whincup, P.H., Davey-Smith, G., Gillman, M.W. & Cook, D.G. (2005).
The Effect of Breastfeeding on Mean Body Mass Index Throughout Life: A Quantitative
Review of Published and Unpublished Observational Evidence. American Journal Clinical
Nutrition. 82,1298-307.
Öztürk, M., Öktem, F. ve Dinçtürk, M. 1999. Isparta Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi’nde ki 0-24
Aylık Bebek ve Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 6(1),19-26.
PAHO/WHO. (2003). Guiding Principles for Complementary Feeding of The Breastfed Child. Washington
DC, Pan American Health Organization/World Health Organization,
(http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/a85622/en/index.html).
Robenblatt, K. & Thomas, D. (1993). Lactation and the risk of epithelial ovarian cancer.
International Journal of Epidemiology, 22,192-197.
Sabbag, C. & Surucuoğlu, M.S. (2012). Influence of Educatıon on Prımary School Students
Nutrıtıon in Ankara, Turkey, HealthMED, 6(2), 616-620.
Senbanjo, I.O., Adejuyigbe, E.A. (2007). Prevalence of Overweight and Obesity in Igerian
Preschool Children. Nutrition Health, 18, 391-9.
Shrimpton, R., Victora, C.G., de Onis, M., Lima, R.C., Blossner, M. & Clugston, G. (2001).
Worldwide Timing of Growth Faltering: Implications for Nutritional Interventions.
Pediatrics, 107(5):75.
Şahan, H. (2008) . 0-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Bilgi, Tutum ve
Davranışları, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Kayseri.
Şanlıer, N. ve Aytekin, F. (2004). Ankara’da Yaşayan 0-36 Ay Çocukların Bazı Antropometrik
Ölçümleri ve Anne Sütü ile Beslenme Durumlarının Saptanması, Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 24(1), 271-289.
Thousand, O. (1999). Predicting Breast-Feeding Intention Among Low-Income Pregnant Women:
A Comparison of Two Theoretical Models. Health Education and Behavior 26(5), 675-688.
Tokatlı, A. (2003). Bebeklerde Ek Besinlere Geçiş; “Weaning” Dönemi, Sted, 12(4), 135.
Tunçel, E.K., Dündar, C., Canbaz ve S., Pekşen, Y. (2006). Bir Üniversite Hastanesine Başvuran 0-
24 Aylık Çocukların Anne Sütü İle Beslenme Durumlarının Saptanması, Çukurova
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (1), 1-6.
Tüfekçi, F., Karadağ, N., Başkurt, S. ve Kişioğlu, A.N. (1999). Balıkesir Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı
Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuk Sahibi Annelerin Beslenme Konusunda Ki Bilgi Ve
Davranışları, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), 51-54.
TÜİK. (2012). Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Geleceği, 2010-2050,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). (2008). Temel Bulgular, Çocuklar ve anneler için beslenme
göstergeleri, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
Ünsal, H., Atlıhan, F., Özkan, H., Targan, Ş. ve Hassoy, H. (2005). Toplumda anne sütü verme
eğilimi ve buna etki eden faktörler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 226-233.
Von Kries, R., Koletzko, B. & Sauerwald, T. (1999). Breast feeding and obesity; cross sectional
study. BMJ, 319, 147-150.
World Health Organization. (2008). Strengthening action to improve feeding of infants and young children 6-23
months of age in nutrition and child health programmes: report of proceedings, Geneva, 6-9
October 2008.
World Health Organization, (2010). Indicators for assessing infant and young child feeding practices, WHO
Library Cataloguing-in-Publication Data.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com