You are here

KAZAKİSTAN LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE SEKTÖR PAYDAŞLARININ LOJİSTİK KÖY İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Freight villages are nicely planned and smoothly operated complexes where all types of activities in the area of freight handling are carried out by different companies providing all types of complex logistic services for both domestic and international trading operations. These logistic centers which are also known as villages, bases or parks keep on changing from time to time under the influence of globalization processes. Logistic centers are introducing into industry and providing services to consumers with a wider range of process solutions. Freight villages are located in areas with intense trade activities, in the intersections of cargo distribution systems and near transport junctions. Kazakhstan has been in the middle of intersections of many trade routes such as the Great Silk Road for a long history. In the present day, many international transit corridors go through Kazakhstan either by motorway, railway or airway. The presence of inexhaustible supplies of material wealth has made Kazakhstan to have a big export potential. In respect to this, a special attention of the logistic potential of Kazakhstan which is historically located in the node of important trade routes of the Great Silk Way and currently consolidates many international transit corridors that use motor, railway and air routes should be paid attention to. Due to the presence of infinite mineral reserves as well as being located in the center of the Great Silk Road, Kazakhstan has a great potential in export, transport and logistics. Notwithstanding to Kazakhstan possessing great potentials in trade, it is still making its initial steps in improving its freight villages or centers and its logistic infrastructure. This study "Evaluation of Logistic Sector of Kazakhstan and Opinions of Participants on Freight Village through SWOT Analysis" presents an attempt to study the problem of the Kazakh logistic sector which regardless of its significant potential is unable to meet the needs of the logistic arena. In the first part of the study, the general information regarding to the definition, logistic development stages, type of transportation and innovations in the area of international trade and logistics is presented. The second part of the study clarifies definitions such as logistic centers and freight villages by providing examples from the all over the world and Turkey together with a detailed analysis of the Kazakhstani trade volume. An estimate is given to the past, present and future of the logistic industry of the country. The last part of the study presents a SWOT analysis of the potential development of Kazakhstan in the area of logistic centers and freight village's organization. The conclusion has highlighted that, basically, the logistic center of Kazakhstan includes automobiles and railway transportation and Part Logistics (PL) services are still in an infancy state of development. In this regard, in order to develop logistic centers and freight villages that can be able to provide intermodal transportation and logistics at a full range, it is necessary to modify the system and modernize the transport infrastructure.
Abstract (Original Language): 
Lojistik köyler; ticari operasyonlarda hem ulusal hem de uluslararası bütünleşik lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeler tarafından yürütüldüğü, iyi planlanmış ve yönetilen, yük taşımalarıyla ilişkili faaliyetlerin kümelendiği ortak alanlardır. Köy, üs, merkez gibi değişik şekillerde tanımlanan bu yerler küreselleşmenin de etkisiyle sürekli kendini yenilemekte ve sektöre ve yeni teknolojiler ile daha kaliteli hizmet sunmaktadırlar. Lojistik köylerin kurulumunda dikkat edilen en önemli konu - ticari faaliyetlerin yoğun olduğu, taşımacılık modlarına yakın yük dağıtım noktalarını bütünleştiren bir noktada konumlanma zorunluluğudur. Bu bağlamda coğrafi konumu itibariyle tarihi İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının üzerinde bulunan, günümüzde de kara, demir ve havayollarında birçok uluslararası transit koridorunu barındıran Kazakistan lojistik potansiyeli ile incelenmeye değerdir. Kazakistan, zengin yer altı kaynakları ve ipek yolu gibi önemli bir konumda bulunması nedeniyle ciddi bir ihracat ve lojistik potansiyele sahiptir. Bu denli ticari avantaja sahip olmasına karşın sadece lojistik köy/üs/merkez değil, lojistik altyapıda dahi henüz emekleme dönemini yaşamaktadır. «Kazakistan lojistik sektörü ve sektör paydaşlarının lojistik köy ile ilgili görüşlerinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi», isimli tez çalışmasında, Kazakistan'ın böylesine stratejik bir noktada olmasına karşın lojistik anlamda beklentileri karşılayamaması irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde lojistik kavramı, gelişimi, taşımacılık modları, uluslararası ticaret ve lojistikte yeni uygulamalar hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde lojistik merkez ve köy kavramları ele alınmış, dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilmiş ve Kazakistan'ın ticaret hacmi ile ülkedeki lojistik sektörünün geçmişi, bugünü ve geleceği mercek altına alınmıştır. Son bölümde ise lojistik köy/üs/merkez kurulması açısından Kazakistan'ın potansiyeline yönelik bir SWOT analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Kazakistan'da lojistik sektörünün kara ve demiryolu taşımacılığı ağırlıklı çalıştığı, PL (Parti Lojistik) uygulamalarının ise henüz başlangıç düzeyinde olduğu vurgulanmıştır. Bu noktada Kazakistan'da intermodal taşımacılık ve tam işlevli lojistik faaliyetler gerektiren lojistik köy/üs/merkez yapılanmaları için öncelikle taşımacılık altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
127
168

REFERENCES

References: 

Akbulut, P. (2012). Lojistik yapılanma modelleri, Samsun ve Mersin illeri için optimum lojistik yapılanma modeli önerileri. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Çag Üniversitesi
Azmanganbetova, B.R. (2015). Kazakstan respublikasındagı köliktik-logistikalık infrakurılımdardı damıtu maseleleri, atkarılgan jane josparlangan jumıstar. Kazakstannın kazirgi ekonomikası: jagdayı jane damu bolasagı. Astana. Kazak Ekonomika Karjı Jane Halıkaralık Sauda Universiteti. 1 (19-22).
Bowersox, D.J. and Closs, D.J. (1996). Logistical management: The integrated supply chain process. Singapore: McGraw-Hill. •
Elgün, M.N. (2011). Uluslararası tasıma ve ticarette lojistik köylerin sagladıgı rekabet avantajları: Bir model önerisi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı. (2013). Gümrük ve Ticaret Bakanlıgının lojistik sektörüne yönelikuygulamaları. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı Yayınları.
NATO. (2012) The NATO logistics handbook. Belgium.
Nısanbayev, E. vd. (2000). Kazakstan: Ulttık entsiklopediya. Almatı. Kazak Entsiklopediyası bas redaktsiyası.
İnternet Kaynakları
http://www.200stran.ru/images/maps/1302984524 05f4cb.gif (Erişim tarihi: 18.04.2016) http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P 1300001561 (Erisim tarihi: 28.03.2016)
166
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
http://www.akorda.kz/kz/republic of kazakhstan/kazakhstan , (Erişim tarihi: 02.04.2016)
http://www.akorda.kz/kz/addresses/page_218342_ , (Erişim tarihi: 28.03.2016)
http://www.akorda.kz/kz/official documents/strategies and programs , (Erişim tarihi: 01.04.2016)
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCterverkehrszentrum Bremen , (Erişim tarihi: 07.03.2016)
http://discounter.kz/cms/uploads/images/gen_plan.jpg (Erisim tarihi: 19.04.2016)
http://dlg.kz/en/services/industrial-parks.html (Erisim tarihi: 23.04.2016)
http://eurasiatransit.com/kz/about-us/hi story .html (Erisim tarihi: 30.03.2016)
http://docplayer.biz.tr/423283-Lojistik-us-kavrami-ve-turkiye-analizi-do... erdal.html (Erisim tarihi: 21.02.2016)
http://www.europe-china.kz/ , (Erişim tarihi: 22.04.2016)
http://ga-logistics.ucoz.kz/karta_kz.gif , (Erişim tarihi: 19.04.2016)
http://kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/rylymy , (Erisim tarihi: 25.03.2016)
http://lpi.worldbank.org/international/global (Erisim tarihi: 07.03.2016)
http://www.mcps-khorgos.kz/kz/sez_ptez/komponenty_proekta , Erişim tarihi: 01.04.2016)
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/ , (Erişim tarihi: 25.03.2016)
http://www.portaktau.kz/kaz/aktau-porty/bygingi-aktau-porty/ , (Erişim tarihi: 02.04.2016)
http://portal.kazlogistics.kz/kz/terminal/list_terminals/ , (Erisim tarihi:30.03.2016)
https://prezi.com/ur2mnhvv-i1x/untitled-prezi/ , (Erisim tarihi: 03.02.2016)
http://portal.kazlogistics.kz/general section/information center/ , (Erişim tarihi: 01.04.2016)
http://www.railways.kz/kk/node/108 , (Erişim tarihi: 28.03.2016)
http://ru.airkaz.com/review.html , (Erisim tarihi: 22.04.2016)
http://www.sez.kz/kz/company/sez_segodnya , (Erişim tarihi: 29.03.2016)
http://www.silk-road.kz/sites/all/themes/lavalin/images/carta1.jpg. ,(Erişim Tarihi 22.04.2016)
http://slideplayer.biz.tr/slide/1885272/ , (Erisim tarihi: 07.02.2016)
167
V
AKADEMİ
K BAKIŞ DERGİSİ
A Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
http://spk-almaty.kz/kk/node/576 , (Erisim tarihi: 30.03.2016)
http://timeskz.kz/8040-kolichestvo-legkovyh-avtomobiley-podschitali-v- kazahstane.html (Erisim tarihi: 28.03.2016)
http://www.karayoluhaber.com/2015/iki-yilda-7-lojistik-koy-faaliyete-bas... ise- acilis- yakin/ , (Erisim tarihi: 22.03.2016)
https://www.linkedin.com/pulse/kalkinmada-lojistik-koylerin-onemi-hakan-... %C3%BCner-ph-d- , (Erisim tarihi: 12.02.2016)
www.kazstat.gov.kz , (Erişim tarihi: 02.04.2016)
http://www.stat.gov.kz/ , (Erişim tarihi: 01.04.2016)
http://www.tcdd.gov.tr/lojistik-merkezler+m129 , (Erisim tarihi: 22.03.2016)
http://www.utikad.org.tr/pdf/Lojistikuskavrami.pdf , (Erisim tarihi: 03.02.2016)
https://www.wto.org/english/res e/statis e/its2015 e/its15 world trade , (Erisim tarihi: 03.02.2016)
168

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com