You are here

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SUNUM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of quality assurance is to improve the efficiency and cost-effectiveness of health services. Systems of quality assurance are necessary, partly to improve service and professional development, and partly to provide accountability. The power of primary health Care is a major factor of health systems' success, especially in the areas of accountability, consumer satisfaction and overall health status of the community. The purpose of this article is to discuss the "interpersonal relations" of quality in the evaluation of health servi¬ces and concept of quality on the basis of the current situation in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Kalite güvencesinin amacı sağlık sistemlerinin yararlarını ve maliyet- etkinliğini arttırmaktır. Bu, kısmen hizmeti ve profesyonel gelişimi arttırması kısmen de sayılabilirlik sağlaması açısından gereklidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gücü özellikle maliyet, toplum memnuniyeti ve toplumun sağlık durumu göz önüne alındığında tüm sistemin başarısının ana göstergesi olabilir. Bu yazıda amaçlanan ülkemizdeki mevcut durum baz alınarak, sağlık kuruluşlarının kalite değerlendirilmesinde kullanılan "kişiler arası ilişkiler" unsurunun ve kalite kavramının tartışılmasıdır.
39-43

REFERENCES

References: 

1.
Türkiy
e Sağlık Hizmetleri Kullanım Araştırması. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü I. Baskı 1995; ISBN 975- 8088¬01-7.
2. Stebbing L, Dixon N. Meanings of quality in health Care. Healthcare Quality Quest THS 1992; 7-10.
3. Donabedian A. The quality of care: How can it be assessed? JAMA 1988; 260 (12): 1743-8.
4. Bruce J. Fundamental elements of the quality of care: A simple framework. Stud Fam Plann 1990; 21(2): 61-91.
5.
Türkiy
e Sağlık Reformu, Sağlıkta Mega Proje'de. T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 1992; 1-7.
6.
Türkiy
e İstatistik Yıllığı 1997. T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. Yayın no: 2110, 1998; 145.
7.
Çağlayane
r H. Sunuş. Aile Hekimliği I' de. Ed. Çağlayaner H. İstanbul, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi No:155, İletişim Yayınları,
1995; 9-14.
8.
Fişe
k N. Halk Sağlığına Giriş'de. Ankara, H. Ü. Toplum Hekimliği
Enstitüsü Yayınları, 1985; 115-6.
9. Carr-Hill RA. The measurement of patient satisfaction. J Public Health
Med 1992; 14(3): 236-49.
10. Biderman A, Carmel S and Yeheskel A. Measuring patient satisfaction in primary care: A joint project of community representatives, clinical staff members and a social scientist. Fam Pract 1994; 11(3): 287-91.
11. Fiztspatrick R. Surveys of patient satisfaction I: Important general considerations. Br Med J 1991; 302: 887-9.
12. Hernan V. The client's view of high- quality care in Santiago, Chile.
Stud Fam Plan 1993; 24, 1: 409.
13. Wong EL, Popkin BM, Guilkey DK ve ark. Accessibility, quality of care and prenatal care use in Philippines. Soc Sci Med 1987; 24(11): 927-44.
14.
Özta
ş D. Ankara' da üç çocuk hastanesinde polikliniklere başvuran hasta yakınlarının memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi. Gazi Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, Uzmanlık tezi, 1996.
15.
Ceyhu
n G, Şener F. Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Konusundaki Hazırlıkları ve Uygulamaları. Aile Hekimliği II' de. Ed: Çağlayaner H. İstanbul, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi No: 155, İletişim Yayınları
1995; 71-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com