You are here

Periton Diyalizi Yapan Olguda Dirençli Yersinia Enterocolitica Peritoniti

Resistant Yersinia Enterocolitica Peritonitis in a Peritoneal Dialysis Patient

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
DOI 10.5262/tndt.2012.1003.22

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Peritonitis is an important problem of peritoneal dialysis patients. Although Gram (+) bacteria are more frequent, Gram (-) bacteria can rarely be the cause of peritonitis. Yersinia enterocolitica is a Gram (-) enteric bacteria that especially causes gastrointestinal infections via contaminated food intake in immunosuppressive situations such as haemochromatosis, desferroxamine therapy or chronic hepatitis. We report a 51-year-old man who had been undergoing SAPD because of chronic renal failure for 2 years. We evaluated his peritoneal fl uid because of symptoms of peritonitis. His peritoneal cellular composition was consistent with peritonitis and after the microbiological culture of the fl uid we determined Yersinia enterocolitica as the pathogenic agent. The peritonitis persisted despite the administration of long term combined antibiotherapy and we removed the peritoneal catheter. In conclusion, Yersinia enterocolitica peritonitis is resistant to conventional antibiotic therapy and an indication for catheter removal.
Abstract (Original Language): 
Peritonit, son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalizi uygulayan hastalarda önemli sorunlardan biridir. Peritonitler, sıklıkla Gram (+) bakterilerden kaynaklansa da Gram (-) bakteriler de etken olabilmektedir. Yersinia enterocolitica, insanlara genellikle kontamine gıdalarla bulaşan, daha çok gastrointestinal tutulumla seyreden enfeksiyon tablolarına neden olan ve genellikle hemokromatozis, desferoksamin tedavisi, kronik hepatik hastalık ya da öteki immünsüpresif durumlarda görülen Gram (-) bir enterik bakteridir. Yersinia enterocolitica erişkin SAPD ilişkili peritonitlerin nadir bir etkenidir. Elli bir yaşında erkek olgu, 2 yıldır KBY nedeniyle SAPD yapmakta olup son 5 günde giderek artan karın ağrısı ve diyalizatta bulanıklaşmaya ek olarak iştah azalması, bulantı ve kusma olması üzerine yapılan diyalizat hücre sayımı peritonit tablosuyla uyumlu olarak değerlendirildi. Periton sıvısının Gram boyamasında Gram (-) bakteriler saptanan ve kültüründe Yersinia enterocolitica üreyen olgunun peritonit tablosunda uzun süreli kombine antibiyoterapiye rağmen gerileme olmaması üzerine periton diyaliz kateteri çıkarıldı. Sonuç olarak, periton diyalizi hastalarında Yersinia enterocolitica peritoniti konvansiyonel antibiyoterapiye dirençlidir ve kateterin çıkarılmasını gerektirir.
310-312

REFERENCES

References: 

1. Çelik A, Çamsarı T: CAPD Peritonitleri ve tedavisi. Turk Neph Dial
Transpl 1994; 3:1-4
2. Sutherland SM, Alexander SR, Feneberg R, Schaefer F, Warady BA:
Enterococcal peritonitis in children receiving chronic peritoneal
dialysis. Nephrol Dial Transplant 2010; 25 (12): 4048-4054
3. Di Biase AM, Petrone G, Conte MP, Seganti L, Ammendolia
MG, Tınarı A, Iosi F, Marchetti M, Superti F: Infection of human
enterocyte like cells with rotavirus enhances invasiveness of
Yersinia enterocolitica and Y. pseudotuberculosis. J Med Microbiol
2000; 49: 897-904
4. Reed RP, Robins-Browne RM, Williams ML: Yersinia enterocolitica
peritonitis. Clin Infect Dis1997; 25: 1468-1469
5. Ismail MH, Hodkinson HJ, Patel M, Koornhof HJ: Multiple liver
abscesses caused by yersinia enterocolitica. S Afr Med J 1987; 72:
291-292
6. Capron JP, Capron-Chivrac D, Tossou H, Delamarre J, Eb F:
Spontaneus yersinia enterocolitica peritonitis in idiopathic
hemochromatosis. Gastroenterology 1984; 87 (6): 1372-1375
7. Flament-Saillour M, de Truchis P, Risbourg M, Nordmann P:
Yersinia enterocolitica peritonitis in a patient infected with the
human immunodefi ciency virus. Clin Infect Dis 1994; 18: 655-656
8. Van Zonneveld M, Droogh JM, Fieren MW, Gyssens IC, Van Gelder
T, Weimar W: Yersinia pseudotuberculosis bacteremia in a kidney
transplant patient. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 2252-2254
9. Cover TL, Aber RC: Yersinia enterocolitica. N Engl J Med 1989;
321: 16-24

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com