You are here

Böbrek Nakli Hastalarında Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni

A Rare Cause of Hypertension and Acute Renal Failure in Kidney Transplant Recipients

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the postoperative vascular complications in renal transplantation is stenosis of the transplant renal artery. Stenosis of the iliac segment proximal to the transplant renal artery (Prox-TRAS) is an uncommon cause of graft dysfunction and hypertension. Impaired arterial perfusion of the transplant may be the leading cause of graft dysfunction or refractory hypertension. Selective treatment with percutaneous transluminal angioplasty (PTA) improves kidney function and hypertension. We report two cases with prox-TRAS and renovascular hypertension after renal transplantation. The stenosis was in the iliac segment of anastamosis in these two cases.
Abstract (Original Language): 
Böbrek naklinde, ameliyat sonrası komplikasyonlardan birisi de nakil renal arter stenozudur. Nakil renal arter proksimalindeki iliak arter darlığı ise, hipertansiyon ve greft işlev bozukluğunun nadir bir nedenidir. Bozulmuş arteriyel kan akımı, greft işlev bozukluğu ve hipertansiyona yol açan ana nedendir. Perkütanöz translüminal anjioplasti (PTA)ile yapılan seçici tedavi, böbrek işlevi ve kan basıncı yüksekliğini düzeltmektedir. Burada, renal arter proksimalindeki iliak arterinde darlık ile buna ikincil renovasküler hipertansiyon ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle başvuran, PTA ile başarılı bir şekilde tedavi edilen iki böbrek nakli hastası sunulmaktadır.
20-22

REFERENCES

References: 

1. Guzman-Rodriguez JH, Plata-Munoz JJ; Mancilla E et al: Renal
artery stenosis after transplantation: treatment using percutaneous
transluminal angioplasty and placement of an expandable metal
luminal prosthesis. Rev Invest Clin. 2003;55(3): 297-304
2. Sankari BR, Geisinger M, Zelch M et al: Post transplant renal artery
stenosis: Impact of therapy on long term kidney function and blood
pressure control. J Urol 1996;155: 1860-1864, 1996
3. Libicher M, Radeleff B, Grenacher L: Interventional therapy
of vascular complications following renal transplantation Clin
Transplant. 2006;20: 55-59
4. Krol R, Ziaja J, Chudek J et al: Iliac artery stenosis as a cause of
posttransplant renovascular hypertension: report of two cases. Ann
Transplant.2005;10(2): 66-9

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com