You are here

Periton Diyalizat Sıvısının Isıtılmadan Kullanımına Bağlı fiimik Peritonit: Olgu Sunumu

Possible Chemical Peritonitis Due to Using Cool Peritoneal Dialysate Fluid: A Case Report

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sterile peritonitis have been reported dependent on some agents such as icodextrin, vancomycin, and amphotericin B. We have reported a case of sterile peritonitis which was not related with these agents. The patient who had been on continuous ambulatory peritoneal dialysis for six months developed abdominal pain after using pe¬ ritoneal dialysis fluid without heating. Her complaints had started im¬ mediately after that. The patient admitted to the hospital for peritoni¬ tis and initial analysis of the dialysate revealed 2000 cell/mm3 (PMNL). Intraperitoneal ceftazidime has been started and the patient's abdominal pain decreased immediately and subsequent analysis of the dialysate showed no cells in 24 hours after the treatment. This quick response of acute peritonitis can be related with cold usage of peritoneal dialysis fluid. Therefore, chemical peritonitis secondary to the usage of cool peritoneal dialysis might be the diagnosis in our case. In conclusion, the physical factors that effect the peritoneal membrane, such as cold usage of peritoneal dialysis fluid, should be considered in the diagnosis of culture negative peritonitis.
Abstract (Original Language): 
Icodextrin, vankomisin, amfoterisin B gibi ajanlara bağlı steril peritonitler bildirilmektedir. Bu ajanlara bağlı olmaksızın steril peritonit izlediğimiz bir olgu bildirdik. Altı aydır SAPD tedavisi almaktayken kliniğimize karın ağrısıyla başvuran hastanın anamnezinde bir gece önce periton değişim sıvısını (%1.5 Dekstrozlu) ısıtmadan oda ısındaki sıcaklığında kullandığı ve şikayetlerinin aynı gece başladığı öğrenildi. Sabah 06.00'da yaptığı değişim sıvısı incelendiğinde 2000 hücre/mm3 (PMNL) bulundu. Hastaya intraperitoneal 500 mg seftazidim başlandı. Karın ağrısı ilk seansta azalan hastanın 24 saat içindeki periton değişim sıvısında sıfır hücre vardı. Hastadaki gelişen akut peritonit kliniği ve hızla düzelmesi, peritonitin periton değişim sıvısının soğuk verilmesine bağlı olabileceğini düşündürdü. Bu vaka ile kültür negatif peritonitlerde; soğuk periton değişim sıvısı kullanımı, ekstrasellüler sıvı düzeylerinde oluşan artışlar gibi peritoneal transportu değiştiren fiziksel etmenlerin araştırılmaya değer olduğu kanısına varıldı.
FULL TEXT (PDF): 
42-44

REFERENCES

References: 

Sterile peritonitis have been reported dependent on some agents
such as icodextrin, vancomycin, and amphotericin B. We have reported
a case of sterile peritonitis which was not related with these
agents. The patient who had been on continuous ambulatory peritoneal
dialysis for six months developed abdominal pain after using pe¬
ritoneal dialysis fluid without heating. Her complaints had started im¬
mediately after that. The patient admitted to the hospital for peritoni¬
tis and initial analysis of the dialysate revealed 2000 cell/mm3 (PMNL).
Intraperitoneal ceftazidime has been started and the patient's abdominal
pain decreased immediately and subsequent analysis of the dialysate
showed no cells in 24 hours after the treatment. This quick response
of acute peritonitis can be related with cold usage of peritoneal
dialysis fluid. Therefore, chemical peritonitis secondary to the usage
of cool peritoneal dialysis might be the diagnosis in our case. In conclusion,
the physical factors that effect the peritoneal membrane, such
as cold usage of peritoneal dialysis fluid, should be considered in the
diagnosis of culture negative peritonitis.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com