You are here

LAPAROSKOPIK YÖNTEMLE PERİTON DIALIZ KATETERI YERLEŞTİRİLMESİ: YENİ BİR TEKNİK

A NOVEL MINIMAL INVASIVE TECHNIQUE FOR INSERTION OF THE PERITONEAL DIALYSIS CATHETER IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The placement of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) catheter by conventional open surgical technique may cause a number of complications such as: Infection , hemorhage , leakage from the insertion site and intestinal perforation most of which are related to open surgery and insertion of the catheter without direct vision. Because of poor wound healing and insufficient host defense system in patients with end stage renal disease , we modified the minimal invasive technique , with the laparoscope , for insertion CAPD catheter under direct vision. All four patients who underwent laparoskopic CAPD catheter insertion have excellent results for performing peritoneal dialysis, surgical healing and and cosmetics. Application of laparoscopy for placement of CAPD catheter, should be considered as an alternative to open surgery, especially for patients who have previous abdominal surgical procedure , because of its efficacy, low risk of complication and better cosmetic results
Abstract (Original Language): 
Son dönem böbrek hastaları için sürekli ayaktan periton diyalizi SAPD kalelerinin açık cerrahi tekniklerle uygulanması, yaygın kullanım alanına sahip ve kolay uygulanabilir bir teknik olmakla birlikte, enfeksiyon kanama, diyaliz sıvısı sızıntıları, intestinal organ perforasyonları gibi bazı komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonların çoğu son dönem böbrek yetmezliği tablosundaki hastaların sahip oldukları bozulmuş immun defans ve istenilen düzeyde olmayan yara iyileşmesi temelinde yapılan açık abdominal cerrahi operasyon ve kateterin direk görüş olmadan metal tel rehberliğinde körlemesine batma sokulması ile ilgili olabilir. Çalışmada daha önce tanımlanan, SAPD kateterlerine laparoskopik yaklaşım modifıye edilerek bir torakar ve kamera yardımıyla direkt görüş altında dört hastaya laparoskopik yöntemlerle SAPD kateteri yerleştirilmiştir. Tüm hastalar işlemi iyi sonuçlarla tolere etmişler, periton diyalizleri istenildiği gibi yapılmış ve iyi bir postoperatif kozmetik görünümüne sahip olmuşlardır. Laparoskopik yöntemlerle SAPD kateteri yerleştirilmesi; kolaylığı, direkt görüş sağladığından güvenirliği ve kozmetik sonuçları açısından özellikle daha önceden abdominal cerrahi geçiren ve batın içi yapışıkları bulunan hastalarda açık cerrahi yönteme iyi bir alternatif oluşturacak bir yöntemdir.
FULL TEXT (PDF): 
37-40

REFERENCES

References: 

1. Joseph E. Muray. Human Organ Transplantations Backround and Consequences.Science 1192;256.
2. Goodman WG, Nissenson AR, Options for patients with end stage renal disease. In: Handbook of Kkidney Transplantation. Little Brown Co., 1992, pp 1-13.
3.
Koça
k H. Kronik Böbrek yetmezliğinin Transplantasyon Öncesi Tedavi Prensipleri. Doku ve Organ Trasplantasyonuları, Heberal Eğitim Vakfı Yayınları 1994;Bölüm: 6, sayfa:79-103.
4. Söylemezoğlu O,.Dalgıç A..Periton Dializi. Çocuk Hastalıklarında Pratik Uygulamalaar. Nobel Kitabevi 2000; Bölüm: 61. Sayfa:241-5O.
5. Steinberg S, Cutlerr S, Nolph K, et al: A comprehensive reeport on the experince of patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis for the treatment of end-stage renal disease. Am J Kidney Dis 1985; 4:233-9.
6. Bullmaster JR, Miller SF, Kindley RK. Surgical aspects of the Tenckhoff peritoneal dialysis catheter: A 7 year
experience.Am J Surg 1985; 149: 339-342.
7. Ash SR Wolf GC, Bloch R. Placement of the Tenkhoff peritoneal dialysis catheter under peritoneoscopic visualization.Dial Transpl 1981; 10: 383-385.
8. Brownlee j, Elkhairi s. Laparoscopic assisted placement of peritoneal dialysis catheter: A preliminary experience.
Clinical Nephrology 1997; 47(2); 122-4.
9. Nissenson a.Gentile D. Soderblow r, et al: Morbidity and mortality of continuous ambulatory peritoneal dialysis:Regional experince and long term prospects.
Am J Kidney Dis, 1986; 6: 227-33.
10. Cohen R, Schiavon C A, Schaffa T D: Avoiding complications in closed pneumoperitoneum (umblicus lifting) inssufflation, retaining good cosmetic results.
SurgEndosc 1995; 9: 543.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com