You are here

NÜMİZMATİKTEN TARİHE KATKI SİKKELERDEKİ YAPILARA HARİKA BİR ÖRNEK: İSKENDERİYE FENERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Same of the old and important structures can be seen on the coins. This is important. Because, some of them aren’t seen on today. Lighthouse of Alexandreia is one of these structures. It is one of the seven wonders of ancient world which has been built by Ptolemaios Dynasty in Pharos Island in Alexandreia in Egypt in early IIIrd century B.C.Depiction of lantern is seen on the coins from the reign of Emperor Domitianus (81-96) to the reign of Emperor Commodus (180-192). Thereby, we can see Lighthouse of Alexandreia which meddle in history before many years by the mediation of Roman coins.
Abstract (Original Language): 
Sikkeler üzerinde, eski ve önemli yapıların bazıları görülebilir. Bu önemlidir. Çünkü bazıları bugün artık görülmemektedir. İskenderiye Feneri bu yapılardan biridir. Deniz Feneri, Ptolemaioslar tarafından M.Ö. III. Yüzyıl başlarında, Mısır’ın İskenderiye kentindeki Pharos adasında inşa ettirilen antik dünyanın yedi harikasından biridir. Fener tasviri, İmparator Domitianus (81-96) döneminden İmparator Commodus (180-192) dönemine dek sikkeler üzerinde görülmektedir. Böylece, uzun yıllar önce tarihe karışan İskenderiye Fenerini, Roma sikkeleri aracılığıyla görebiliyoruz.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Anabolu 1983: Mükerrem (Usman) Anabolu, “Küçük Asya Sikkeleri Üzerindeki Mimarlık Yapıtları İle İlişkili Olan Resimler II”, Ege Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi II, 1983, 1-4, Lev.I-II.
Atlan 1982: Sabahat Atlan, “Nümismatik”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 3, 1982, 17-21.
Atlan-Baydur 1984: Sabahat Atlan ve Nezahat Baydur, Grek ve Roma Sikkeleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1984.
Banks 1916: Edgar J. Banks, The Seven Wonders of the Ancient World,G.P.Putnam’s Sons, New York and London 1916.
Baydur 1997: Nezahat Baydur, “Nümizmatik”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi II,1997, 1356-1357.
Benjamin-Petachia 200: Tudela’lı Benjamin ve Ratisbon’lu Petachia, Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın Avrupa, Asya ve Afrika Gözlemleri, Çev. Nuh Arslantaş, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001.
Bowman 1996: Alan K. Bowman, Egypt After the Pharaohs 332 BC-AD 642: From Alexander to the Arab Conquest,University of California Press, California 1996.
Can t.y. : Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi,İnkılap Kitabevi, İstanbul t.y.
Childe 1998: Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, Çev. Mete Tunçay-Alaeddin Şenel, Alan Yayıncılık, İstanbul 1998.
Clayton-Price 1988: Peter A. Clayton and Martin J. Price (ed.), The Seven Wonders of the Ancient World, Routledge, London 1988.
Erhat 1999: Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü,Remzi Kitabevi, İstanbul 1999.
Green 1993: Peter Green, Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age, University of California Press, California 1993.
Grimal 1997: Pierre Grimal, Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma, Çev. Sevgi Tamgüç, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1997.
Hamilton 1996: Edith Hamilton, Mitologya, Çev. Ülkü Tamer, Varlık Yayınları, İstanbul 1996.
İplikçioğlu 2007: Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007.
Lloyd 2003: Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, Çev. Ender Varinlioğlu, TÜBİTAK, Ankara 2003.
Mansel 1999: Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara 1999. Mckenzie 2007: Judith Mckenzie, The Architecture of Alexandreia and Egypt, c.300 B.C. to A.D. 700, Yale University Press, New Haven 2007.
Morrisson 2002: Cécile Morrisson, Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik Genel Bir Bakış, Çev. Zeynep Çizmeli Öğün, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002.
Plant 1979: Richard Plant, Greek Coin Types and Their Identification, Seaby, London 1979.
Poole 1892: Reginald Stuart Poole, Catalogue of the Coins of Alexandria and the Nomes, Printed by Order of the Trustees of the British Museum, London 1892.
Sayles 1998: Wayne G. Sayles, Ancient Coin Collecting IV: Roman Provincial Coins, Krause Publications, Wisconsin 1998.
Sharpe 2003: Samuel Sharpe, History of Egypt Part 2,Kessinger Publishing, Whitefish 2003.
Skeel 1901: Caroline A.J. Skeel, Travel in the First Century After Christ,Cambridge University Press, Cambridge 1901.
Tekin 1989: Oğuz Tekin, “Sikkenin Bulunuşundan Önceki Değişim ve Ödeme Araçları”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 40-41, 1989, 22-27.
Tulay 2001: Ahmet Semih Tulay, Genel Nümizmatik Sözlüğü, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com