You are here

ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the most outstanding changes related to the 21st century is the knowledge and the strategic role it has gained. The rising importance of knowledge in the 80s has not only influenced all the organizations in the public and private sectors but also formed the management philosophies within the same frame. As competition has become a major influence making the organizations change drastically, components of competition have undergone a change to a great extent. When the customer is of a strategic importance in terms of external factors; the factors like the human being, management philosophy, organizational processes and methods, knowledge management have become strategic assets for organizations. In the 90s, the rise of intangibles strategically has helped the management of intellectual capital be a crucial factor in organizations. Intellectual capital, concerned greatly by organizations, has turned out to be the most crucial capital within the light of these changes. In this study, the importance of intellectual capital related to organizations, its measurement and reporting will be discussed.
Abstract (Original Language): 
21nci yüzyıla ilişkin değişimlerin başında bilgi ve bilginin kazandığı stratejik rol gelmektedir. Bilginin 80’li yıllarda önem kazanması, kamu ve özel sektördeki bütün örgütleri etkilerken, yönetim anlayışları da bu çerçevede şekillenmiştir. İşletmeleri değişime zorlayan önemli etkenlerin başında rekabet gelirken, rekabet unsurları da değişim geçirmiştir. Dış çevre unsurları açısından müşteri stratejik öneme sahip iken iç çevre unsurları açısından insan, yönetim felsefesi, örgüte özgü süreç ve yöntemler, bilgi yönetimi gibi maddî olmayan unsurlar örgütler açısından stratejik varlıklar olmuştur. Maddî olmayan varlıkların stratejik düzeyde önem kazanması, 90’lı yıllarda örgütlerin gündemine entelektüel sermaye yönetimini sokmuştur. Yönetim alanında tartışılmaya başlanan entelektüel sermaye, bu gelişmeler ışığında işletmelerin en önemli sermayesi konumuna gelmiştir. Çalışmada entelektüel sermayenin örgütler açısından önemi, ölçülmesi ve raporlamasına ilişkin konular açıklanacaktır.