You are here

İNTERNET TABANLI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: İNTERNET TABANLI TEKSTİL TEDARİK ZİNCİRİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA

INTERNET-BASED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A PILOT SURVEY FOR DETERMINING THE CHALLENGES IN THE INTERNET-BASED TEXTILE SUPPLY CHAIN

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Even though the Internet-based Supply Chain Management (SCM) is a very important system for companies, the adoption level of the Internet-based SCM was found as very low in surveyed Turkish companies (Ülengin and Ülengin, 2003) and textile companies (Barutçu, 2007). The main objective of this paper is to analyze the importance of the Internet-based SCM to enhance the performance of companies, and to determine the challenges during its applications in the textile supply chain. However, the survey that was conducted on 43 textile companies explored (1) why the adoption of the Internet-based SCM in textile supply chain was low, (2) what the main challenges and problems in the implementation of the Internet-based textile supply chain were, and (3) how the adoption of the Internet-based SCM could be increased in the textile industry. According to the results of this survey, the low adoption level of this system was verified again; the troubles and challenges in the Internet-based textile supply chain were determined in three sections related to textile industry, textile companies and the Internet-based SCM systems.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler için İnternet tabanlı TZY çok önemli olmasına rağmen, Türkiye'de araştırmaya katılan işletmelerde (Ülengin and Ülengin, 2003) ve tekstil işletmelerinde (Barutçu, 2007) bu sistemden yara¬rlanma düzeylerinin çok düşük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, internet tabanlı TZY'nin işletmelerin performansını arttırma noktasında önemini açıklamak ve tekstil sektöründe kullanılmasındaki temel zorluklarını belirlemektir. Bu nedenle, 43 tekstil işletmesi üzerinde yapılan araştırmada; (1) internet tabanlı TZY'nin tekstil sektöründe uygulama düzeyinin neden düşük olduğu, (2) internet tabanlı TZY'nin uygulanmasındaki temel zorluklar ve problemlerinin neler olduğu ve (3) tek¬stil sektöründe yararlanılma düzeyinin nasıl arttırılabileceği araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Tekstil işletmelerinde internet-tabanlı TZY'den yararlanma düzeylerinin düşük olduğu doğrulanmış ve işletmelerin karşılaştıkları problemler ve zorluklar; tekstil sektörü, tekstil işletmeleri ve internet tabanlı TZY'den kaynaklanan sorunlar olarak üç başlık altında analiz edilmiştir.
177-187