You are here

Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent decades cyberbullying, a kind of bullying, is the subject of many research studies. Research shows that technological development in parallel with the use of internet has resulted in increased cyber victims and cyber bullies. Therefore, the education policy should support the cyberbully prevention measures and interventions. The research consisted of technological bully victims, bullying behaviors, and bullies’ exposure to bullies. The quantitative research findings are in concurrence with other researches in the field. In this study, a limitation on the personal rights and freedom by any technological equipment at the cyber environment is defined as technological bullying. Cyber bullying or virtual bullying by use of high tech equipment is considered as technological bullying.
Abstract (Original Language): 
Teknolojik zorbalık son yıllarda birçok araştırmaya konu olan bir zorbalık türüdür. Araştırmalar teknolojinin gelişimi ve gençlerin internet kullanımının artmasına paralel olarak bu tür zorbalığa maruz kalan ve zorbalık yapan gençlerin sayısının arttığı göstermektedir. Dolayısıyla siber zorbalık üzerinde önlem ve uygulamaların geliştirilmesi ve devletin eğitim politikaları ile de desteklenmesi gerekmektedir. Bu makalede de teknolojik zorbalığa maruz kalan ergenlerin, teknolojik zorbalık yapma davranışları ve zorbaların zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları araştırılmış, siber zorbalık ve sanal zorbalık terimleri genellenerek her türlü teknolojik gerecin kullanılması anlamında teknolojik zorbalık olarak nitelenmiştir. Araştırmacı sanal ortamda kişilik hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı davranışlar bütününü teknolojik zorbalık olarak tanımlamıştır (Tamer, 2014). Nicel araştırmanın kullanıldığı bu çalışmada Ayas ve Horzum (2010)’un Sanal Zorba/Kurban ölçeği ile tarama uygulanmış, verilerin analizi sonrasında mail adresini ele geçirmek, sohbet odasını veya interaktif oyunu terk etmeye zorlamak, gereç modeliyle alay etmek öğrencilerin yaptıklarını dile getirdikleri eylemler olarak belirlenmiştir. Kendilerine yapılan zorbalık çeşitleri arasında ise kasıtlı olarak virüslü mail gönderimi, gizli numaradan aranarak cinsel ses çıkarılması, mail adresinin ele geçirilmesi ve tehdit edilmek çoğunluktadır.
1
20

REFERENCES

References: 

Arıcak, O. T. (2011). Siber Zorbalık: Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike. Fatih Üniversitesi Kariyer Penceresi Dergisi, 10(6). 11-12.
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 2014, 1 (2) , 1-20
19
Ayas, T. (2010). Okullarda Yaygın Sorun Olan Zorbalığı Önlemek. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım Eğitim Danışmanlık.
Ayas,T., ve Horzum, M. B. (2010). Sanal Zorba/Kurban Ölçek Geliştirme Çalışması. Akademik Bakış Dergisi. 19. 1-17.
Baker, Ö. E., & Topçu, Ç. (2010). The Revised Cyber Bullying İnventory (Rcbı): Validity And Reliability Studies. Science Direct. 5. 660–664.
Belsey, B. (1999). Cyberbullying: An Emerging Threat to the "Always On" Generation. www.cyberbullying.ca. adresinden 12 Mart 2013 tarihinde erişildi.
Burgess-Proctor, A., Hinduja, S., ve Patchin, J. W. (2006). Online Harrasment Reconseptualizing The Victimization Of Adolescent Girls. www.cyberbullying.us adresinden 25 Nisan 2013 tarihinde erişildi.
Campbell, M. A. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise? Australian Journal of Guidance and Counselling. 15(1). 68-76.
Campbell, M., Slee, P., Spears, B., Buttler, D., & Kift, S. (2013). Do Cyberbullies Suffer Too? Cyberbullies Perceptions Of The Harm They Cause To Others And Their Own Mental Heath. School Psychology International, 34(6). 613-629.
Eroğlu,Y., Peker,A., ve Yaman, E. (2011). Okul zorbalığı ve siber zorbalık. Istanbul: Kaknüs Yayınları.
Griffin, R. S.; Gross, A. M. (2004, 07). Childhood bullying: Current empirical findings and future directions for research. Aggression and Violent Behavior, 9. 379-400.
Hinduja, S.; Patchin, J. (2011). Cyberbullying Prevention Response : Expert Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis.
Hunter, N. (2012). Cyberbullying. Chicago: Capstone Public Library.
Kraft, E. M.; Wang, J. (2009, July - December). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention. (O. Access, Dü.) International Journal of Cyber Criminology (IJCC). 3(2). 513–535.
Li, Q. (2005). New Bottle But Old Wine: A Research Of Cyberbullying İn Schools. Elsevier,Computers in Human Behavior. 23(4). 1777- 1791.
Mcquade, S., Colt, J. P., ve Meyer, B. N. (2009). Cyber bullying: protecting kids and adults from online bullies. US: Praeger Publication.
Olweus, D. (2013). Olweus Prevention Program. www.hazelden.org. adresinden 3 Aralık 2013 tarihinde erişilmiştir.
Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları
20
Shariff, S. (2008). Cyber-Bullying, İssues And Solutions For The School, The Classroomand The Home. Taylor & Francis e-Library.
Şahin, M.; Sarı, S. V.; Özer, Ö.; Er, S. H. (2010). Lise Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışlarda Bulunma Ve Maruz Kalma Durumlarında İlişkin Görüşleri. SDÜ Dergisi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 257-270.
Tokunaga, R. (2010). Following You Home From School: A Critical Review And Synthesis Of Research. Computers in Human Behavior. 26(2010). 277-287.
Vanderbosch, H.; Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying Among Youngsters: Profiles Of Bullies And Victims. New Media Society, 11(8). 1349-1371.
Willard, N. (2007). The Authority And Responsibility Of School Officials İn Responding Cyberbullying. Journal of Adolescent Health. 41(6). 64- 65.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com