You are here

FUTBOLDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN 6222 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ YENİ BİR UYGULAMA: ELEKTRONİK BİLET VE YAŞANAN SORUNLAR

A NEW APPLICATION BY LAW NO.6222 FOR PREVENTION OF FOOTBALL VIOLENCE AND DISORDER: ELECTRONIC TICKET AND PROBLEMS EXPERIENCED

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Football is the most popular sport and has the greatest amount of fans in the world. Football stadiums, however, have been home to acts of violence more frequently than any other sports. At the top of problems witnessed in football matches are the violence of audience, hooliganism, fanaticism, racism, match-fixing and betting, which are all incompatible with the spirit of sport. Although there are legal regulations for the prevention of violence in sports, desired results cannot be obtained due to some problems experienced in their application. In this context, on 14 April 2011 in Law No. 6222 entered into force on the Prevention of Violence and Disorder in Sports and in accordance with the application of this law, electronic ticketing has been put into practice. However, the application of this law brought about many problems along with peace and tranquility in football stadiums.
Abstract (Original Language): 
Dünya genelinde en çok izlenen ve taraftarı olan spor dalı “futbol” dur. Futbol maalesef zaman zaman diğer sporlara göre daha fazla şiddet unsurlarının sahnelendiği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemlerin başında seyirci şiddeti, holiganizm, fanatizm, şike ve bahis, ırkçılık gibi sporun ruhuyla bağdaşmayan hususlar gelmektedir. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamalarda yaşanan problemler neticesinde istenilen verim alınamamaktadır. Bu kapsamda 14 Nisan 2011 tarihinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanunla birlikte yeni bir uygulama olan elektronik bilet uygulamasına geçilmiştir. Ancak uygulamaya sokulan bu kanun spor sahalarında huzur ve güven ortamını sağlamakla birlikte birçok sorunu beraberinde getirmiştir.
141
175

REFERENCES

References: 

Acet, M. (2001). Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Acet, M. (2005). Sporda Saldırganlık ve Şiddet. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Arıkan, Y., & Çelik, A. (2007). Futbolda Şiddet ve Polis. Polis Bilimleri Dergisi, 100-115.
Ayan, S. (2006). Şiddet ve Fanatizm. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
Bilir, P., & Sangün, L. (2014). Adana Demirspor ve Adanaspor Futbol Taraftarlarının Şiddet Eğilimleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(1).
Bozdemir, M. (1998). Futbol Fanatizminin Sosyolojik Açıdan Tahlili. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çelik, T. (2014, Nisan 10). Passolig, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. Milliyet Gazetesi Web Sitesi: http://www.milliyet.com.tr/turgut-celik-passolig---sporda-siddet-ve-duze... adresinden alınmıştır
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2015, 25 (2), 141-175. | 167
Cengiz, R. (2009). Futbolda Psikolojik Baskı ve Şiddet. İstanbul: TFF- FGM Futbol Eğitim Yayınları .
City Security Group. (tarih yok). Sporda Şiddet ve Stadyum Güvenliği Sorununun Çözümüne İlişkin Öneriler. Nisan 25, 2014 tarihinde City Security Group Web Sitesi: www.csgsecurity.com.tr adresinden alındı
Çoban, B. (2008). Futbol ve Toplumsal Muhalefet. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi(26), 59-58.
Çolakoğlu, T. (2000). Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Medyanın Etkisi (Güreş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Demir, F. (2005). Futbol Olgusu ve Futbolda Asayiş Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
Demirci, N. (1991). Spor Yönetimi ve Organizasyonu. Ankara: THK Basımevi.
Demirel, G. (2013). Emniyet Mensuplarına Göre Futbol Seyircisini Saldırganlık Ve Şiddete Yönlendiren Futbol Etkenlerinin Araştırılması. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Demiryürek, S. (2003). Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.
Doğan, B., & Moralı, S. (1996). Futbolda Seyirci Taşkınlıkları ve Bunun Altında Yatan PsikoSosyal Nedenler. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi(4), 19-24.
Doğan, M., Gültekin, O., & Doğan, A. (2000). Futbol Sahalarında Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma. 21.Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu (s. 749-754). Ankara: EGM Yayınları.
Eker, G. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş. Milli Folklor Kültür ve Araştırma Dergisi(22), 173-182.
168 | Üstünel
EPAK. (1999). Disiplin Uygulamasında Futbolcu ve Hakem İlişkisi. 14 Mayıs 2015'te www.tffhgd.org.tr/index.php?option=com sitesinden alınmıştır.
Erdem C., Ece C., Kamberler, A. (2015) Türkiye Spor Toto Süper Ligi 2013-2014 Kâğıt Bilet Uygulamalı Sezonu İle 2014-2015 Sezonu Passolig (E-Bilet) Uygulamalı Müsabakaların İstatistiki Açıdan Karşılaştırılması. Book of Abstracts and Proceedings Multidisciplinary 1 St International Congress On Sports Education And Health Sciences May 1-3, 2015 Sakarya-TURKEY, 202-209.
Erdemir, S. (2014). Türkiye’de Futbolda Şiddet, 2013-2014 Sezonuna Bakmak. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları.
Ergül, O. (2012). Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. Yaşayan Anayasa, 10-23.
Fişekçioğlu,, B., Özdağ, S., Duman, S., & Atalay, A. (2010). Futbolda Şiddet ve Yasal Karşı Tedbirler. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 110-125.
Genç, D. A. (1998). Spor Hukuku. Ankara: Alfa Yayınları.
Giresunlu, G. (2011). Şike Şike Futbol, Bir Şike Belgeseli. İstanbul: Destek Yayınevi.
Gültekin, H., & Soyer, F. (2010). Türk Futbolunda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Emniyet Uygulamalarının Yasalar Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1).
Gürel, E., & Akkoç, U. (2011). Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(19).
Karakuş S., Kayhan M., Bişğin H., Işık U. (2015). Futbol Taraftarların Passolig Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Book of Abstracts and Proceedings Multidisciplinary 1 St International Congress On Sports Education And Health Sciences May 1-3, 2015 Sakarya-TURKEY, 75-85.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2015, 25 (2), 141-175. | 169
Kerr, J., & Kock, H. (2002). Aggression,Violence and the Death of a Dutch Soccer Holigan:A Reversal Theory Explenation. Aggressive Behavior(28), 1-10.
Keten, M. (1993). Türkiye'de Spor (2. Baskı), İstanbul, Polat Ofset.
Kılcıgil, E. (2003). Popüler Kültür ve Futbolda Şiddet. Futbolda Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu. Ankara: Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları.
Kıraç, E.(2011). Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme. http://www.sporhukuku.org/makaleler/103-futbolda-idde).
Köse, A. (2013). Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar. İstanbul: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yayınları.
Kozanoğlu, C. (1990). Bu Maçı Alıcaz! İstanbul: Kıyı Yayınları.
Kuter, F., & Atasoy, B. (2005). Küreselleşme ve Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11-22.
Küzeci, E. (2012). TC Kimlik Numarası: Hukuksal Bir Değerlendirme. M. Binark içinde, Türkiye'de Dijital Gözetim (s. 95-110). İstanbul: Ceylan Matbaası.
Özmaden, M. (2004). Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınları.
Özmaden, M., Yıldıran, İ. (2003). Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı. 4-6 Ocak. Ankara: Belge Matbaacılık, 188-198.
Özocak, G. (2014). Spor Hukuku Yazıları 2014. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
Özsoy, S. (2011). Spor Gazetelerinin Başlıklarında Militarist Ve Şiddet İçerikli Metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Sayı(1).
170 | Üstünel
Popüler Psikoloji. (tarih yok). Nisan 25, 2014 tarihinde Popüler Psikoloji Web Sitesi: http://populerpsikoloji.com/news-detail?id=19 adresinden alındı
Resmi Gazete. (2011). Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete Yayınları.
Resmi Gazete. (2012). Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete Yayınları.
Sabah Gazetesi. (tarih yok). Fikret Orman'dan Çarpıcı İddia. Nisan 22, 2014 tarihinde Sabah Gazetesi Web Sitesi: http://www.sabah.com.tr/Spor/Futbol/2014/01/20/fikret-ormandan-carpici-i... adresinden alındı
Şahin, M. (2003). Sporda Şiddet ve Saldırganlık. Ankara: Nobel Yayınları.
Savaş, İ. (1997). Spor Genel Kültürü. İstanbul: İnkîlap Kitabevi.
Şen, H. (Nisan 2013). Futbolun Değişen Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1).
Sloane, P. J. (2006). The European Model of Sport. W. Andreff , & S. Szymanski içinde, Handbook on the Economics of Sport (s. 2999-303). Edward Elgar Publishing.
T.C. İçişleri Bakanlığı. (2014, Nisan 20). T.C. İçişleri Bakanlığı Web Sitesi: http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8643 adresinden alınmıştır
Talimciler, A. (2003). Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Talimciler, A. (2008). Futbol Değil, Endüstriyel Futbol. Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi(26), 89-114.
Talimciler, A. (2010). Sporun Sosyolojisi ve Sosyolojinin Sporu. İstanbul: Balam Yayınları.
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Aralık 2015, 25 (2), 141-175. | 171
Taraftar Derneği. (2014, Nisan 10). Passolig Yalanı Çökerken. Taraftar Derneği Web Sitesi: http://www.tarafder.org/haberler/passolig-yalani-cokerken.html adresinden alınmıştır
TBMM. (2013, Mayıs 1). Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Komisyonu Raporu. TBMM Web Sayfası: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ pdf adresinden alınmıştır
Türkiye Futbol Federasyonu. (tarih yok). Nisan 20, 2014 tarihinde TFF Web Sitesi: http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=200&ftxtId=19856 adresinden alındı
UEFA. (2014, Mart 27). UEFA Stadium Infrastructure Regulations. UEFA Web Sitesi: www.uefa.com adresinden alınmıştır.
ZİYAGİL,M.A. Pervin BİLİR, Resul ÇEKİN, C. Sayın TEMUR. (2012). Türkiye’de Sporda Saldırganlık, Şiddet ve Çözüm Önerileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2012: 7(1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com