You are here

Ord. Prof Tevfik Remzi Kazancıgil

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Sayın Fakülte Dekanı, toplantımızın gayretli organizatörleri, Merhumun muhterem eşi ve evlâtları kıymeti dinleyiciler! Geçen sene bugün toprağa verdiğimiz değerli Tıp üstadı Tevfik Remzi Kazancıgili anmak için yapılan toplantıyı düşünen ve düzenleyenleri mensup olduğum İçtimaiyat Enstitüsü adına tebrik etmek isterim. Hazin kaybıynın yâdedildiği bir günde geçen sene Üniversite Hol'ünde yapılan konuşmalarda, daha sonra gazete ve dergi sahifelerindeki nekroloji yazılarında söylenip yazıldığı gibi Tevfik Remzi'nin ebediyete göçüşü ile aramızdan ayrılan insan, yalnız mesleğinin üstün adamı olmakla kalmıyan, üniversel ölçüde bir kültürel şahsiyet, geniş mânası ile bir sosyoloji dostu ve mensubudur, İstanbul Üniversitesinin naçiz bir sosyoloji mensubuna üstadı bugünkü nesillere tanıtan Tıp mensupları arasında yer verilmesi de bunun delilidir. Enstitü adına tertip komitesine teşekkür ederim.