You are here

Adapazarı Şeker Fabrikası ve Sakarya Bölgesindeki İktisadi ve Sosyal Tesirleri

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
S.S.A.M. nin kuruluşu sırasında azalığına kabul edildiğim zaman Adapazarı Şeker Fabrikasının Sakarya Vilâyeti çevresine yapmış olduğu iktisadî ve sosyal tesirleri mevzuunu inceleme vazifesi de bana verilmişti. Bununla beraber konunun seçiminde Babamın Şeker Fabrikaları mensubu olması dolayısiyle küçükten beri içinde yetiştiğim Şeker Camiasına olan alâjcam olmuştur diyebilirim. Bana bu vazifeyi verip teşvik eden S.S.A.M. reisi hocam Prof. Fındıkoğluna "Merkez"in diğer azalarına şükran ve minnet duygularımı sunarım.