You are here

KALKINMA PLÂNIMIZ VE FİNANSMANI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
1960 iktidar değişiminden sonra, kalkınma politikamızın plânlı ekonomi politikası içinde yürütülmesi gereği hükümetçe benimsenmiş, 1961 de halk oyuna sunulan Anayasamızda da kalkınmanın plâna bağlanacağı hükmü konmuştur (41. ve 129. maddeler). Böylece bugün Türkiye'de kalkınma çabası bir plâna bağlanmıştır.