You are here

AĞUSTOS DEVALUATIONS, DIŞ TİCARET AÇIĞI VE BÜTÇE POLİTİKASI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
4 Ağustos 195S tarihinde Hükümet iç ve dış iktisadî politikamızı ilgilendiren bir seri kararlar almıştır. Yeni bir iktisadî felsefe ve politikanın başlangıcı olabilecek kadar önemli olan bu kararlarla, bir taraftan paramızın dış değeri yeniden ayarlanmakta, diğer taraftan fiat istikrarını sağlamak gayesi ile kredi ve para hacmi sınırlanmaktadır. Bu kararlar düzeni, her ne kadar değişik konularda ifadelerini değişik şekillerde bulmuşsa da, asıl gaye dış ticaret açığını azaltmak, fiat istikrarını sağlamaktır.
FULL TEXT (PDF):