You are here

EFFECTIVE AND CREATIVE SCRIPT WRITING IN TV EDUCATION PROGRAMS: A Case of Tourism and Hotel Management Program in Open Education Faculty of Anadolu University

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
TV education programs in distance education support and enhance educational and training activities as well as inform and explore a complex subject matter to motivate students. These programs must have high-quality, original, creative, instructive, effective television language and expression techniques. To create and product TV education programs based on gaining education goals, the essential prerequisite is script miting. Script, like in all the cinema and TV productions, is a written text which expresses a content and production style through audiovisual elements in TV education programs. This study expresses the script writing processes of the programs produced for Tourism and Hotel Management Program of Open Education Faculty in the school year 2002-2003. The paper specially focuses on target market, writer-editor-director relationships, characteristics of the courses and number of programs, educational objectives, program types, production limitations, infrastructure owned, and team relationships in the production process.

REFERENCES

References: 

-Anadolu Üniversitesi 2002-2003 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Kılavuzu, Öğrenci Kılavuzu ve Öğretim ve Sınav Yönetmenliği
-CHION, Michel(I987) Bir Senaryo Yazmak, Çev. Nedret Tanyolaç, Afa Yayınları, İstanbul.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/
Effective and Creative Script Writing in TV Education
Programs
-FOSS, Bob, (1992) Film
ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, Ankara TRT yayını.
-GÜÇHAN, Naci, ( 1988) Sistem Yaklaşımı İle Televizyon Eğitim Programı
Yapımı-Açıköğretim Fakültesi Örneği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir
-HIZAL, Alişan, (1983) Uzakları Öğretim Süreçleri ve Yazılı Gereçler, Ankara
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınlan, Ankara.
Karasar, Niyazi, (1992) Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara; 4. Basım,
-KOUMÎ,
Jack,
. "Effective Screenwriting for Educational Television"
http://www.usq.edu.au/material/unit/resource/kuomi/koumi.htm
-MILLER, William, (1993) Senaryo razumCcv. Y. Büyükcrşeıı, Y. Demir, N.
Esen, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
-MUTLU, Erol, (1995) Televizyonda Program Yapımı, Ankara; A.Ü İletişim Fak. Yayın.
-NOSTRAN, William Van, (2000) The Media Writer's Guide, Focal Press. -ÖZGÜR, Aydın Ziya& DEMİRAY, Emine& GÜRSES, Nedim& ÖZTÜRK, Serap& SAĞLIK, Mediha, (1998) "Uzaktan Öğretimde Televizyon ve Televizyon Öğretmenliği"//«HC/ Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara. -ÖZGÜR, Aydın Ziya, (2000) Eğitim Programlarında Öğrenci ve Öğretici arasında Etkileşime Yönelik Olarak Canlı Yayınların Kullanılması ve Açıköğretim Fakültesi Uygulaması", Bilişim Teknolojileri İşığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Ankara.
-ÖZTÜRK, Serap, & SAĞLIK, Mediha, (1998) "Televizyon Eğitim Programlarında Yapım Biçimleri ve Görselleştirme boyutu "İkinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Ankara.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/
Effective and Creative Script Writing in TV Education
Programs
-ÖZGÜR, Aydın Ziya, ESEN, Halim, (2002) TV Eğitim Programlarında Etkili ve Yaratıcı Senaryo Yazımı: AÖF Uygulamaları Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Eskişehir
-RUSSEL,
Thoma
s L, (1993) "Distance Education by which Television Medium?"M?ver Too Far± V 20 July

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com