You are here

KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNİN ROL YETKİ VE SORUMLULUKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE İRDELENMESİ

Evaluation of the Roles, Competencies and Responsibilities of Women’s Health Nurses at the International Level

Journal Name:

Publication Year:

AMS Codes:

Abstract (2. Language): 
Starting from 1960s, the strong trends in the direction of extending the scope of nursing practice in the provision of health services in many countries in the world, particularly the United States, the United Kingdom, Canada and Australia, has led to the development of advanced nursing roles in Western countries. In developed countries, women’s health nursing is a special area of advanced nursing practice that provides a women-centered holistic approach in delivery of primary health care services, requires master’s or doctoral level specialist knowledge and has dynamic and highly autonomous roles. In Turkey despite having the possibility of specialization with master’s and doctoral programs in the fi eld of Women’s Health and Diseases Nursing for many years, their extended roles and responsibilities over traditional care practices have not been defi ned for those nurses who become more profi cient in special areas with post-graduate education. In this review, the roles, competencies and responsibilities of women’s health nurses were examined at the international level and recommendations are given.
Abstract (Original Language): 
1960’lardan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya olmak üzere dünyada birçok ülkede, sağlık hizmetlerinin sunumunda hemşirelik uygulamalarının kapsamının genişletilmesi yönünde oluşan güçlü eğilimler, Batı ülkelerinde ileri hemşirelik rollerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Gelişmiş ülkelerde kadın sağlığı hemşireliği, temel sağlık hizmetlerinin sunumunda kadın merkezli bütünsel bir yaklaşım sağlayan, master veya doktora düzeyinde uzmanlık bilgisi gerektiren, dinamik ve son derece özerk rolleri olan, ileri hemşirelik uygulamalarının özel bir alanıdır. Türkiye’de ise Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora programları ile uzmanlaşma olanağı uzun yıllardır bulunmasına karşın, lisansüstü eğitimle özel alanlarda daha yetkin hale gelen bu hemşirelerin geleneksel bakım uygulamalarının üzerinde alabileceği rol ve sorumluluklar tanımlanmamıştır. Bu derlemede kadın sağlığı hemşirelerinin rol, yetki ve sorumlulukları uluslararası düzeyde irdelenmiş ve öneriler sunulmuştur.
49-56

REFERENCES

References: 

Advanced Practice Registered Nurses Joint Dialogue Group Report (2008). Consensus Model for APRN Regulation: Licensure,
Accreditation, Certifi cation&Education,http://www.aacn.nche.edu/
education-resources/APRNReport.pdf (01.11.2012).
American Association of Colleges of Nursing (2004). AACN Position Statement on the Practice Doctorate in Nursing, http://www.
aacn.nche.edu/publications/position/DNPpositionstatement.pdf
(01.11.2012).
American Association of Colleges of Nursing (2006). The Essentials of Doctoral Education for Advanced Nursing Practice, http://
www.aacn.nche.edu/publications/position/DNPEssentials.pdf
(01.11.2012).
American Association of Colleges of Nursing (2012). Growth in
Doctoral Nursing Programs: 2006-2011, http://www.aacn.nche.
edu/membership/members-only/presentations/2012/12doctoral/
Potempa-Doc-Programs.pdf (01.11.2012).
American College of Nurse Midwives (2011). The Practice Doctorate In Midwifery, http://www.midwife.org/ACNM/fi les/ACNMLibraryData/UPLOADFILENAME/000000000260/Practice%20Doctorate%20in%20Midwifery%20Sept%202011.pdf
(01.11.2012).
American Society for Reproductive Medicine (2012). Nurse Certifi cate Course in Reproductive Endocrinology and Infertility,
https://www.asrm.org/euclid/detail.aspx?id=3848&sessionaltcd=N
URCC001&WRP=CourseInformation.htm (01.11.2012).
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses
& National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health (2000). The women’s health nurse practitioner: Guidelines for
practice and education. Washington DC.
Australian Womens Health Nurse Association (2005). Competency standards for women’s health nurses, http://www.womenshealthnurses.asn.au/resources/Resources/competency_stan....
pdf (01.11.2012).
Certifi ed Nurse-Midwife and Women’s Health Care Nurse Practitioner Practice Agreements (2007). University of Illinois Medical Center at Chicago, http://chicago.medicine.uic.edu/UserFiles/Servers/Server_442934/File/OBG...
CNM%20Practice%20Agreements%204-10.pdf (01.11.2012).
Curran, L. (2002). The Women’s Health Nurse Practitioner. Evolution of a Powerful Role. AWHONN Lifelines, 6(4): 332–337.
Daly, W. M., Carnwell, R. (2003). Nursing roles and levels of practice: A framework for differentiating between elementary, specialist and advancing nursing practice. J Clin Nurs., 12(2): 158-67.
Ege Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (2013). http://ebys.ege.
edu.tr/ogrenci/llp/start.aspx?kultur=tr-R&Mod=3&ustbirim=193&
birim=39&altbirim=-1&program=4385 (5.02.2013).
Erdil F. (2012). Mesleğin İçin Güçlü Birliği Oluşturmaya Var Mı-
sın? http://www.kalpdamarcerrahisihemsireleri.org.tr/index.php/
world-sports.html (10.10.2012).
Furlong, E., Smith, R. (2005). Advanced nursing practice: Policy,
education and role development. J Clin Nurs.,14(9): 1059-66.
Hemşirelik Yönetmeliği: 8 Mart 2010 (2010).
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/hemsirelik-yonetmeligi.
aspx (10.10.2012).
International Council of Nurses (2010). Defi nition of Nursing. http://
www.icn.ch/about-icn/icn-defi nition-of-nursing/ (01.11.2012).
İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Sistemi
(2013). http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/izlence.php?id=25231
(05.02.2013).
Lee, K. H. (2006). Nurse-midwifery education through graduate programs to provide a suffi cient number of high quality nursemidwives. J Educ Eval Health Prof., 3: 5.
Marecki, M. (2006). The past, present, and future of the advanced practice role in women’s healthcare. J Perinat Neonatal Nurs.,
20(1): 79-81.
National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health
(2012a). WHNP Graduate Education Programs, http://www.npwh.
org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3328 (01.11.2012).
National Association of Nurse Practitioners in Women’s Health
(2012b). Special Expertise in Women’s Health. http://www.npwh.
org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3282 (01.11.2012)
National Organization of Nurse Practitioner Faculties & American
Association of Colleges of Nursing (2002). Nurse Practitioner Primary Care Competencies in Specialty Areas: Adult, Family, Gerontological, Pediatric, and Women’s Health. US Department of
Health and Human Services. Health Resources and Services Administration Bureau of Health Professions. Division of Nursing,
http://www.aacn.nche.edu/education-resources/npcompetencies.
pdf (01.11.2012).
Nursing and Midwifery Council (2012). Becoming a midwife, http://
www.nmc-uk.org/Students/Getting-onto-a-course/Becoming-amidwife-in-the-U... (01.11.2012).
Ökdem, S., Abbasoğlu, A., Doğan, N. (2000). Hemşirelik Tarihi,
Eğitimi ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1(1): 5-11.
ÖSYS-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (2012). Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012, Ankara, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/OSYS/2012OSYSKONTKILAVUZ.pdf (5.02.2013).
Pearson, A., Peels, S. (2001). A global view of nursing in the new millennium_4 : The education of nurses. Int J Nurs Pract., 7(4): 15-19.
Pearson, A., Peels, S. (2002a). The nurse practitioner. Int J Nurs
Pract., 8(4): 5-9.
Pearson, A., Peels, S. (2002b). Advanced practice in nursing: International perspective. Int J Nurs Pract., 8(2): 1-4.
Temel, A. B. (2011). Küreselleşme ve hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma. DEUHYO ED., 4(3): 144-150.
The Registered Nurse Population (2010). Findings from the 2008
National Sample Survey of Registered Nurses, http://bhpr.hrsa.
gov/healthworkforce/rnsurvey/2008/nssrn2008.pdf (01.11.2012).
Ulusoy, F. (1998). Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Tarihsel Süreci. C.Ü. Hemşirelik yüksekokulu Dergisi, 2(1): 1-8.
Vanderbilt University School of Nursing (2012). Post-Master’s
Certifi cate in Urogynecology, http://www.nursing.vanderbilt.edu/
msn/nu.html (01.11.2012).
Yürügen B. (2007). Türkiye’de Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimi
Tarihi, http://www.hemsirelersitesi.com/hemsitar.htm (10.10.2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com