You are here

Hemşire-Hasta Etkileşimi

Nurse-Patient Interaction

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Nurse interacts with patients in all their roles and responsibilities regarding protecting and improving patient/family/community health, well-being and healing in the event of illness. Focus of the interaction between nurse-patient/patient’s family is determining and meeting patient’s needs. In improving caring relationship, using names, power distribution, respect, trust, assertiveness, having autonomy and responsibility, paying attention to privacy and confidentiality, togetherness and ethic behavior are important as well as using communication techniques.
Abstract (Original Language): 
Hemşire, birey/aile/toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık durumunda iyileştirmeye yönelik rol ve sorumluluklarının tümünde hasta/sağlıklı birey ile etkileşim içerisinde hareket etmektedir. Hemşire-hasta ve hasta yakınları arasındaki etkileşimin odağı, sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasıdır. Bakım ilişkisinin geliştirilmesinde hemşire, iletişim tekniklerinin kullanımının yanı sıra isim ile hitap etmek, güç dağılımı, saygı, güven, girişkenlik, otonomi ve sorumluluk sahibi olmak, birliktelik oluşturmak gibi unsurlara özen göstermeli ve etik davranış sergilemelidir.
54-59

REFERENCES

References: 

Acaroğlu, R. (2003). Bakımda Etik. 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik
Kongresi Kitabı, Antalya.
Adıgüzel, Z. (2005). Sağlık personeli-vatandaş (hasta) iletişiminin
niteliği ve iletişimi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 21-80.
Arda, H., Ertem, M., Baran, G., Durgun, Y. (2007). Dicle Üniversitesi
Araştırma Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin hasta
iletişimi konusundaki görüşleri. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 15 (59): 68-
74.
Ay, F., Ertem, Ü.T., Özcan, N. K., Güneş, B., Işık, R. D., Savran, S.
(2007). Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul
Medikal Yayıncılık, 5-19.
Babadağ, K. (2010). Hemşirelik ve Değerler. İlksan Matbaası, Ankara,
21-41 .
Berg, L., Skott, C., Danielson, E. (2007). Caring relationship in a
context: Fieldwork in a medical ward. International Journal of Nursing
Practice, 13: 100–106.
Birol, L. (2004). Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık 6. Baskı,
İzmir, 54-95.
Brılowskı, G. A., Wendler, M. C. (2005). An evolutionary concept
analysis of caring Journal of Advanced Nursing, 50(6): 641–650.
Caris-Verhallen, W., Timmermans, L., Dulmen, S. V. (2004). Observation
of nurse–patient interaction in oncology: review of assessment
instruments. Patient Education and Counseling, 54: 307–320.
Chitty, K. (1997). Professional Nursing Concept and Challences. 2.
Edition, WB Sounders Company, Philedelphia, 462-476.
Cossette, S., Caraa, C., Ricarda, N., Pepin, J. (2005). Assessing
nurse–patient interactions from a caring perspective: report of the
development and preliminary psychometric testing of the Caring
Nurse–Patient Interactions Scale. International Journal of Nursing
Studies, 42: 673–686.
Cossette, S., Cote, J. K., Pepin, J., Ricard, N., D’Aoust, L. X.
(2006). A dimensional structure of nurse-patient interactions from
a caring perspective: refinement of the Caring Nurse–Patient Interaction
Scale (CNPI-Short Scale). Journal of Advanced Nursing,
55(2): 198–214.
Cossette, S., Pepin, J., Cote´, J. K., De Courval, F. P. (2008). The
multidimensionalityof caring: A confirmatory factor analysis of the
Caring Nurse–Patient Interaction Short Scale. Journal of Advanced
Nursing, 61(6): 699–710.
Dearing, K. S. (2004). Getting it, together: How the nurse-patient
relationship influences treatment compliance for patients with schizophrenia.
Arch Psychiatr Nurs, 18 (5):155-163.
Gonot, J. P. (1989). Imogene M. King’s Conceptual Framework of
Nursing, conceptual models of nursing: analysis and application.
Joyce J.F., Ann L.A. (Ed), 2nd ed, Appleton and Lange Publishing,
USA, 271-283.
Holt, J., Clarke, D. (2000). Philosophy and nursing: A useful transferable
skill. Nursing Philosophy, 1:76-79.
Haworth, S. K., Dluhy, N. M. (2001). Holistic symptom management:
Modelling the interaction phase. Journal of Advanced Nursing,
36 (2): 302-310.
Jarrett, N., Payne, S. (1995). A selective review of the literature on
nurse-patient communication: has the patient’s contribution been
neglected? Journal of Advanced Nursing, 22: 72-78.
Malhan, S., Ersoy, K. (2005). Hemşirelikte iletişime yönelik bir
araştırma: Joharı Penceresi www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_
Metinler/goto. aspx? id=3668 (06.07.2008).
Neal, K. (2003). Nurse-Patient Relationships. Hinchliff, S., Norman,
S., Schober, J. (Ed.). Nursing Practice and Health Care. 4th ed., London,
http://www.nursing-practice.co.uk/docs/ newCh5.pdf (09.02.
2009).
Özcan, A. (2006). Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. 2.Baskı, Sistem
Ofset, Ankara, 4-31.
Potter, P. A., Perry, A. G. (2005). Fundamentals of Nursing. 6th ed.,
Mosby, St. Louis, 426-430.
Shattell, M. (2004). Nurse–patient interaction: A review of the literature.
Journal of Clinical Nursing, 13: 714–722.
Söylemez, D. (2005). Hemşirelik. http://www.sabem.saglik. gov.tr/
Akademik_Metinler/ display. aspx?id = 2742 (06.07.2008).
Tarlier, D. S. (2004). Beyond caring: The moral and ethical bases of responsive
nurse–patient relationships. Nursing Philosophy, 5: 230–241.
Terakye, G. (1998). Hasta-Hemşire İlişkileri. 5. Basım, Zirve Ofset,
Ankara, 33-133.
Tutuk, A., Al, D., Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim
becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 6 (2):36-41.
Velioğlu, P., Babadağ, K. (1993). Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir,
58-67.
Velioğlu, P., Pektekin, Ç., Şanlı, T. (1991). Hemşirelikte Kişilerarası
İlişkiler. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2-15.
Zrinyi, M., Horvath, T. (2003). Impact of satisfaction, nurse–patient
interactions and perceived benefits on health behaviors following a
cardiac event. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2: 159-166.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com