You are here

GELENEKSEL İSTİKRAR POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As the main responsibility of central banks has been providing and maintaining price stability, a number of policies have been adopted to hit this target for longer than 30 years. Among these policies monetary targeting and exchange rate based stabilization policies arc known as traditional ones. The new policy for this purpose has been inflation targeting since 1990. Number of both developed and developing countries using this policy is increasing from year-to-year. Main purpose for our study is to introduce which motivations force monetary autority to direct to a new policy like inflation targeting during inflation period.
Abstract (Original Language): 
Fiyat istikrarının sağlanması merkez bankalarının öncelikli amacı haline geldikçe, 30 yılı aşkın süredir bir dizi uygulama bu amaca ulaşmak içirt kendini göstermektedir. Bu uygulamalardan parasal çıpaya ve döviz kuru çıpasma dayalı istikrar programları geleneksel politikalar olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikle 1990 yılından bu yana yeni bir politika enflasyon hedeflemesi politikasıdır. Son yıllarda bu politikayı uygulayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle çalışmamızın amacı enflasyon ile mücadele döneminde, parasal otoriteleri enflasyon hedeflemesi gibi yeni bir para politikası uygulamasına yönlendiren gelişmelerin neler olduğunu ortaya koymaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALESINA, Alberto ve Robert Barro; (2001), "Dollarization", The American Economic Review, 91 (2), ss. 181- 186
CALVO, Guillermo A. ve
Frederi
c M1SHK1N; (2003), "The Mirage of Exchange Rate Regimes for Emerging Market Countries", Journal of Economic Perspective, 17, ss. 99- 118
CALVO, Guillermo A ve Carlos A. VEGH; (1997) "Inflation Stabilization and BOP Crises in Developing Countries", NBER Working Paper
Sosyal Bilimler Dergisi
21
6925, İnternet Adresi: hUp://www.nber.orp/ papers/ w6925. Erişim Tarihi: 03.10.2007
CALVO, Guillermo A ve
Carlos A. VEGH; (1994), "Inflation Stabilization and Nominal Anchors", Contemporary Economic Policy, 12 (2), ss. 35- 45
CROCE, Enzo ve Khan S. MOHSIN; (2000), " Monetary Regimes and Inflation Targeting" Finance& Development, 37 (3), ss. 48- 51
CUK3ERMAN, Alex; (1995), "Targeting Monetary Aggregates and Inflation in Europe", Paper Presented at the Conference on European Monetary Policy, November, 30 and December l,Franfurt Germany
DORNBUSCH, Rudiger ve Federico
STURZENEGGER ve Hoiger WOLF; (1990), "Extreme Inflation: Dynamics and Stabilization", Brooking Papers of Economic Aktivity, 2, ss. 1-84
EDWARDS, Sebastian; (1996), "Exchange Rate Anchors, Credibility, and Inertia: A Tale of Two Crises, Chile and Mexico", American Economic Review, 82 (2), ss. 176- 181
ERDOĞAN, Seyfettin; (2005), "Alternatif Para Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss. 34-54
FİSCHER, Stanley; (1996), "Maintaining Price Stability", Finance& Development, 33 (4), ss. 34- 37
FİSCHER, Stanley; (2001),
Exchang
e Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?", Finance& Development, 38 (2), ss. 18- 21
FRANKEL, Jeffery; (2003), "Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies", National Bureau of Economic Researh Working Paper 10032;
Internet
Adresi
: http://unpanl.un.org/intradoc/- groups/public/documents/APClTY/UNPAN022 208.pdf. Erişim Tarihi: 18. 07.2007
MISHKIN, Frederic; (1999), "International Experinces With Different Monetary Policy Regimes", Journal of Monetary Economics, 43 (3), ss. 576- 606
MISHKIN, Frederic ve Miguel A. SAVASTANO; (2001), "Monetary Policy Strategies for Latin America", Journal of Development Economics, 66, ss. 415- 444
OBSTFELD, Maurice ve Kenneth ROGOFF; (1995), "The Mirage of Fixed Exchange Rate", The Journal of Economic Perspectives ", 9 (4), ss. 73- 96
QUiRK, Peter J.; (1996), 'Exchange Rate Regimes as Inflation Anchors", Finance& Development, 33(1), ss. 42- 45
REBELO, Sergio ve Carlos A. VEGH; (1995), "Real Effects of Exchange Rate-Based Stabilization: An Analysis Competing Theories", National Bureau of Economic Researh Working Paper 5197, Internet Adresi:
http://www.nber.org/papers/w5197. Erişim Tarihi: 10.09.2007
SCHMID, Peter; (1999), "Monetary Targeting in Practise: The German Experience", Center for Financial Studies Working Paper 1999/03, internet Adresi: http://www.ifk-
cfs.de/fileadmin/downloads/pubIications/wp/99.,, 03.pdf Erişim Tarihi: 21.08.2007
YAY, Gülsün Gürkan; (2006), "Para Politikası Stratejileri ve Enflasyon Hedeflemesi", İktisat Dergisi, 470- 471, ss. 3-17
YILDIZ, Nuran Çakır; (2006) İstikrar Programlarında Nominal Çapa Politikaları ve Türkiye Örneğinde Enflasyon Hedeflemesi, Azim Yayıncılık, İstanbul, 257s

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com