You are here

BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Given the important financial intermediation role of banks in an economy, their high degree of sensitivity to potential difficulties arising from ineffective corporate governance and the need to safeguard depositors' funds, corporate governance for banking organisations is of great importance to the international financial system . The Basel Committee on Banking Supervision published guidance in 1999 to assist banking supervisors in promoting the adoption of sound corporate governance practices by banking organisations in their countries TIıis guidance drew from principles of corporate governance that were published earlier that year by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) with the purpose of assisting governments in their efforts to evaluate and improve their frameworks for corporate governance and to provide guidance for financial market regulators and participants in financial markets. The OECD published revised corporate governance principles in 2004. The Committee is publishing revision to its 1999 guidance. A revised version of the 1999 paper was released for public consultation in July 2005.
Abstract (Original Language): 
Bankaların ekonomideki finansal aracılık rolünün önemi, yetersiz kurumsal yönetimden kaynaklanabilecek güçlükler karşısında yüksek derecedeki hassasiyetleri ve mudilerin mevduatının korunması gerekmesi nedenimle, bankalarda kurumsal yönetim uluslar arası mali sistem için büyük önem taşımaktadır. Basel Bankacılık Denetim Komitesi, sağlam kurumsal yönetim uygulamalarının ülkelerindeki bankalar tarafından benimsenmesini sağlamaları konusunda bankacılık otoritelerine yardımcı olmak için 1999 yılında bir rehber yayımlamıştır. Söz konusu rehber, aynı yıl İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından, hükümetlere kurumsal yönetim çerçevelerini değerlendirmeleri, geliştirmeleri ve mali piyasa düzenleyicilerine ve katılımcılarına yol göstermeleri konusunda yardımcı olmak için yayımlanmış olan kurumsal yönetim ilkelerinden kaynağını almaktaydı. Değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda OECD 2004 yılında kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirerek yeniden yayımlanan rehber doğrultunda Komite 1999 yılı rehberini gözden geçirerek 2005 Şubat'ın da yeniden yayınladı.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Bank for International Settlements, "Enhancing Bank Transparency", Basel Committee on Banking Supervision, September, 1998.
Bank for International Settlements, "Enhancing Corporate Governance For Banking Organisations", Basel Committee on Banking Supervision, February 2006.
Bank for International Settlements, "Framework For Internal Control Systems In Banking Organisations", Basel Committee on Banking Supervision, September 1998.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-n), 2005.
Bankalar Birliği, "Basel ITnin Kobilere Etkileri", Bankacılar, Sayı:58, İstanbul Eylül 2006
Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Basel II'nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar, Basel, 2004.
Basel
Committe
e on Banking Supervision Principles, Core Principles For Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, September, 1997.
George H.Hempel, Donald G. Simonson and B. Coleman, Bank Management, John Wiley, 4. Edition, 1994.
John E. Core, Wayne R. Guay and David F.Larcker, "Executive Equity Compensation and Incentives: A Survey", Federal Reserve Bank of New York Review, 2003.
Magdi R. Iskander, Nadereh Chamlou, Corporate Governance: A Framework Implementation, Worldbank, Washington D.C, 2000.
Murat Mazıbaş, "Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı", BDDK, Araştırma Raporları No:l, 2005.
Münür Yayla ve Yasemin Türker Kaya, "Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci" BDDK, ARD Çalışma Raporları No:3,2005.
OECD, "OECD
Principle
s of Corporate Governance", 2004.
Peter R. Rose, Commercial Bank Management, Graw Hill, New York, 2002.
Peter Rose&Kolari, Financial Institutions, Irwin, 1995.
Bankalarda Kurumsal Yönetim
221
Salih Tanju Yavuz "Risk Yönetimi 'İçeri' Aktif Pasif Yönetimi 'Dışarı' (mı?) -Aktif Pasif Komitesi (APKO) Faiz Riski Yönetiminin Neresinde?", Bankacılar, TBB; Sayı:41,2002.
Stijn
Ciaessens
, "Corporate Governance and Development" Global Corporate Governance Forum, Focus 1, World Bank, Washington, 2003.
Şeref Saygılı, "Finans Sektöründe Yeni Eğilimler ve Kurumsal Şirket Yönetimi", Kurumsal Şirket Yönetimi, TCMB; Ankara, 2003.
TUSÎAD, "Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu:Yönetim Kurullarının Yapısı ve İşleyişi", İstanbul, Aralık 2002.
Ümit Hergüner, "Kurumsal Yönetim Bağlamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarının Hukuksal Çerçevesinin İrdelenmesi" Yayınlanmamış Panel Notları, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları Paneli, İstanbul, TKYD-TUSİAD, 8 Haziran 2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com