You are here

Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı

Pregnancy, Diabetes Mellitus and Nursing Care

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Despite the advances in care, pregnancy complicated by diabetes is still considered high risk. Care of the pregnant woman with diabetes requires that the nurse fully understand the normal physiologic responses to pregnancy and the altered metabolism of diabetes. Furthermore, the nurse must understand the relationship between pregnancy and diabetes, including psychosocial implication to assess the woman accurately, plan for her care, and intervene appropriately. Therefore in this article is mentioned about nursing approach to pregnant woman with diabetes.
Abstract (Original Language): 
Diyabetin bakımında önemli avantajlar elde edilmesine rağmen halen diyabetin gebelikte anne ve bebeğin yaşamını tehdit ettiği bilinmektedir. Diyabetli gebeye bakım veren hemşire, gebelikte normal fizyolojik durumları ve diyabet metabolizmasını tam olarak anlamalıdır. Ayrıca hemşire, diyabet ile gebelik arasındaki ilişkiyi anlamalı ve sosyal boyutu da içine alan hemşirelik bakımını ve uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmelidir. Bu nedenle bu makalede diyabetli gebeye uygulanabilecek hemşirelik yaklaşımından bahsedilmektedir.
50-58

REFERENCES

References: 

1. Uludağ S, Gezer A. Gebelik diyabeti. TJOD-Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler 2005;2:55-61.
2. American Diabetes Association (ADA). Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2003; 26: 103-105.
3. Şengil N. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde 2004-2006 yılları arasındaki diyabet ve gebelik olgularının retrospektif incelenmesi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı. Uzmanlık Tezi, İstanbul; 2006.
4. Köksal G, Gökmen H. Çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi. Ankara: Hatipoğulları Yayınları; 2000. s. 601-627.
5. Taşkın L. Gebelik ve diyabet. In:Taşkın L. Editors. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği. Ankara: 8.basım, Sistem Ofset Matbaacılık; 2007.s. 224-231.
6. Fraser R, Heller S. Gestational diabetes: Aetiology and management. Obstetrıcs, Gynaecology And Reproductıve Medıcıne 2007 December; 17(12): 345-348.
Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
Pregnancy, Diabetes Mellitus and Nursing Care
57
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 50–58
7. Sagün M, Tosun M, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya MB, Alper T, Kökçü A. Gestasyonel diabet taramasında 50 gr oral glikoz testinin etkinliği. Türkiye Obstetri ve Jinekoloji Dergisi 2008; 5(4): 258- 62.
8. Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR,. et al. Summary and recommendations of the fifth ınternational workshop- conference on gestational diabetes Mellitus. Diabetes Care 2007 July; 30: 251-260.
9. O’Sullivan JB, Mahan CM. Criteria for the oral glucose tolerance test in pregnancy. Diabetes 1964;13: 278–85.
10. National Diabetes Data Group. Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes 1979; 28: 1039–57.
11. Carpenter MW, Coustan DR. Criteria for screening tests for gestational diabetes. Am J Obstet Gynecol 1982; 144: 768–73.
12. World Health Organization. Values for diagnosis of diabetes mellitus and other categories of hyperglycaemia, 1999 www.who.int/diabetesactiononline/diabetes/basics/en/index4.html, erişim: 25.02. 2010.
13. Kaya H. Gebelerde Gestasyonel diabetes mellitus taramasında bozulmuş açlık glikozunun değerlendirilmesi. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Ensititüsü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı. Uzmanlık Tezi, 2007. İstanbul.
14. Melamed N, Hod M. Perinatal mortality in pregestational diabetes. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 104:20-24.
15. Sayın NC, Varol FG, Duran R, Acunafi B, Kurt I. Diabetes mellitus with normal or with one elevated glucosetolerance test value. J Turkish German Gynecol Assocation 2007; 8(1): 38-43.
16. Taşpınar B. Pregestasyonel ve gestasyonel diabetes mellitusda takip-tedavi protokollerimiz ve maternal-perinatal sonuçları. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı. Uzmanlık Tezi, 2006. İstanbul.
17. King KB, Gerich JE, Guzick DS, King KU, McDermott MP. Is a history of gestational diabetes related to risk factors for coronary heart disease? Res Nurs Health 2009 Jun; 32(3):298-306.
18. American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. URL: http://www.diabetes.org/type-1-diabetes/sex-and-pregnancy/after-delivery.... August 15, 2009.
19. Özer E. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Türkiye Diyetisyenler Derneği hizmet içi eğitim sunumları. İstanbul: Gri Tasarım baskı; 2000. s. 37-47.
20. Chasan-Taber L, Marcus BH, Stanek E 3rd, Ciccolo JT, Marquez DX, Solomon CG. et al. A randomized controlled trial of prenatal physical activity to prevent gestational diabetes: design and methods. J Womens Health (Larchmt) 2009 Jun;18(6):851-9.
21. Charron-Prochownik D, Sereika SM, Falsetti D, Wang SL, Becker D, Jacober S. et al. Knowledge, attitudes and behaviors related to sexuality and family planning in adolescent women with and without diabetes. Pediatr Diabetes 2006 Oct;7(5):267-73.
22. Şirin A. Gebelikte diyabet ve bakım. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005: 21 (2): 77-88.
23. Arslan H. Diyabet ve gebelik In: Erdoğan S Editor. Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler Yüce Reklam, Yayım, Dağıtım AŞ, İstanbul: 2002. s. 97-104.
24. Webster J, Moore K, McMullan A. Breastfeeding outcomes for women with insulin dependent diabetes. J Hum Lact 1995 Sep;11(3):195-200.
25. Kozhimannil KB, Pereira MA, Harlow BL. Association between diabetes and perinatal depression among low-income mothers. Jama 2009 Feb 25;301(8):842-7.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal
58
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 50-58
26. St James PJ, Younger MD, Hamilton BD, Waisbren SE. Unplanned pregnancies in young women with diabetes, an analysis of psychosocial factors. Diabetes Care 1993 Dec;16(12):1572-8.
27. Singh K, Rastogi A. Gestational diabetes mellitus. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2 2008: 227—234.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com