You are here

Çalışanların Öfke Duyguları ve İfade Şekilleri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Anger Emotions and Expression Ways of the Employees: An Application in the Health Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
When anger is considerated as a process in the daily life, it causes several negative results. In anger moment an angry individual shows behaviours and uses words that he/she doesn’t normally. Thus, as a result of anger the individual himself/herself and his/her colleagues are effected negatively. In this study, anger emotions and expression ways of the health personnel who work in hospital ambience which is stressful because of its work structure, are ascertained and the results are explained by analysing the findings. As a result of the research done, it is determined that the health personnel who work in hospital, keep their anger to themselves even though they have anger, they don’t reflect it, they can keep their anger under control and pressure. Furthermore, it is determined that there is not a significant difference between anger emotions and expression ways and title, marital status, gender and monthly income of the health personnel.
Abstract (Original Language): 
Öfke, günlük hayatta yaşanan bir süreç olarak değerlendirildiğinde bir çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadir. Öfkeli olan bir birey öfke aninda normalken sergilemeyeceği davranişlari gerçekleştirmekte veya söylemeyeceği sözleri sarf etmektedir. Böylece öfke sonucunda, önce kişinin kendisi ve çevresindeki iş arkadaşlari bundan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu çalişmada iş yapisi nedeniyle stresli olan hastane ortaminda görev yapan sağlik personelinin öfke duygulari ve ifade şekilleri araştirilmiş ve elde edilen bulgular analiz edilerek sonuçlar açiklanmiştir. Araştirma sonucunda hastanede çalişan sağlik personelinin öfke yaşamalarina rağmen öfkelerini içlerine attiklari, dişariya yansitmadiklari, öfkelerini baski ve kontrol altinda tutabildikleri belirlenmiştir. Ayrica sağlik personelinin ünvan, medeni durum, cinsiyet ve aylik gelir ile öfke duygulari ve ifade şekilleri arasinda anlamli bir fark olmadiği belirlenmiştir