You are here

Effects of Crude Oil Price Changes on Sector Indices of Istanbul Stock Exchange

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Oil price is one of the most important economic factors directing the world economy. A small change in oil prices has positive or negative affects on all the economic factors. Aim of this study is to investigate the affects of oil price changes on Istanbul Stock Exchange (ISE) 100 composite index, services index, industrial index and technology index of ISE. Long-run relationship is tested by Cointegration tests and short-run relationship is tested by Vector Error Correction Model (VECM). According to the results of the study, 32.71 % of the forecasting error variance of industrial index and 16.40% is explained by crude oil prices of the forecasting error variance of ISE 100 index. About the other indices; 12.60 % of the forecasting error variance of services index, 11.82 % of the forecasting error variance of financial index and 5.38 % of the forecasting error variance are explained by crude oil prices. Consequently, investors purposing to invest in ISE Market should consider the oil prices and especially investors of ISE industrial index and ISE 100 index should follow the developments in crude oil prices.

REFERENCES

References: 

Akgün, Ali. 2006. “Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin ISE-100 Endeksine Etkisi.”Yüksek
Lisans Tezi.,Selçuk Üniversitesi.
Apergis, N. and Miller, S.M. 2009. “Do Structural Oil Market Shocks Affect Stock
Prices.” Energy Economics, 31, 569–575.
Badurlar, İ. Öner. 2008. “Türkiye’de Konut Fiyatları ile Makro Ekonomik Değişkenler
Arasındaki İlişkinin Araştırılması.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi 8: 223-238.
Bayramoğlu, F. Mehmet. and Hamzaçebi Coşkun.2010. “Ham Petrol Fiyat
Hareketlerinin Sınıflandırılmasında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı.”,
İleri Teknolojiler Çalıştayı 2010 Bildiriler Kitabı, Kocaeli, Nisan 303–317
Bozkurt, Hilal. 2007. Zaman Serileri Analizi. Bursa: Ekin Yayınevi.
Cong, R.G, Wei, Y.M, Jiao, J.L and Fan, Y. 2008. “Relationships Between Oil Price
Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis From China.” Energy
Policy 36: 3544– 3553.
Cunado, J. and Gracia, F.P. 2005. “Oil Prices, Economic Activity and Inflation:
Evidence For Some Asian Countries.” The Quarterly Review Of Economic
and Finance 45: 65–83.
Engle, R.F. and Granger, Cwj. 1987. “Cointegration and Error Correction:
Representation, Estimation and Testing.” Econometrica 55: 251–276.
Cengiz Toraman-Çağatay Başarır-M. Fatih Bayramoğlu
European Journal of Economic and Political Studies
123
Eryiğit, M. 2009. “Effects Of Oil Price Changes On The Sector Indices Of Istanbul
Stock Exchange.” International Research Journal of Finance and Economics.
25: 209–216.
Gogineni, S. 2010. “Oil and The Stock Market: An İndusry Level Analysis.” The
Financial Review, Forthcoming, http://ssrn.com/abstract=947568.
Işık, Nihat, Acar, Mustafa and Işık, H. Bayram. 2004. “Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi:
Bir Eşbütünleşme Analizi.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi 9: 325–340.
Johansen, S.1988. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors.” Journal of Economic
Dynamics and Control 12: 231-254
Kutlar, Aziz. 2005. Uygulamalı Ekonometri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Lee, Y.H. and J.S. Chiou. 2011. “Oil Sensitivity and its Asymmetric Impact on the
Stock Market.” Energy 168–174
Miller, J.I. and Ratti, R.A. 2009. “Crude Oil and Stock Markets: Stability, İnstability and
Bubbles.”Energy Economics 31: 559–568.
Narayan, P.K. and Narayan, S. 2010. “Modelling The İmpact Of Oil Prices On
Vietnam’s Stock Prices.” Applied Energy 87: 356–361.
Odusami, B.O. 2008. “Crude Oil Shocks and Stock Market Returns.” Applied Financial
Economics, Forthcoming. http://ssrn.com/abstract=944788.
Özata, Erkan and Esen, Ethem. 2010. “Reel Ücretler İle İstihdam Arasındaki İlişkinin
Ekonometrik Analizi.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10: 55–70.
Özer, M. and Türkyılmaz, S. 2005. “Türkiye’de Enflasyon ile Enflasyon Belirsizliği Ara-sındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizi.” İktisat İşletme ve Finans Dergisi 229:
93–104.
Öztürk, Beyamil. 2008. “Makroekonomik Faktörlerin Istanbul Menkul Kıymetler
Borsası Ulusal–100 Endeksi ve Volatilitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
(1997–2006).” Yüksek Lisans Tezi., Istanbul Teknik Üniversitesi.
Papapetrou. E., 2001. “Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and
Employment in Greece.” Energy Economics 23: 511-532.
Park, J. and Ratti, R.A. 2008. “Oil Price Shocks and Stock Markets in the US and 13
European Countiries.”Energy Economics 30: 2587–2608.
General Directorate Of Petroleum Affairs. 2011.“ World Oil and Gas Consumption.”
European Journal of Economic and Political Studies
124
Accessed March 04, 2011. http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_
dogal_gaz_tuketimi.php
Sadorsky, P., 1999. “Oil Price Shocks and Stock Market Activity.” Energy Economics
21: 449–469.
Sarı, Aydın. 2008. “Parasal Görüşe Göre Türkiye’de Ödemeler Bilançosu Dengesinin
Sağlanmasında Otomatik Denkleşme Mekanizmalarının Etkinliği.”
Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9: 1–12.
Sevüktekin, Mustafa and Nargeleçekenler, Mehmet. 2010. Ekonometrik Zaman
Serileri Analizi, Eviews Uygulamalı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Turkish Statistical Institute. 2011. “Foreign Trade Statistics, Crude Oil Import.” Accessed
March 04, 2011. http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.do?tb_id=12&ust_id=4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com