You are here

MÜNFERİT KUVVETLERE MARUZ PLAKLARDA KALINLIK TAYİNİ

A PRACTICAL METHOD OF DETERMINING THICKNESS OF PLATES SUBJECTED TO INDIVIDUAL END FORCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, an analytical formula is developed for a plate subjected to four forces at its corners and a force at its middle point. This formula is extended so as to include the case of corrugated plates. The results are valid not only for the thickness determination of presses, but also for a wider range of application.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, dört ucundan ve orta noktasından kuvvetlere maruz bırakılan bir plak halinde kalınlık hesabına dair analitik bir formül geliştirilmektedir. Metod, federli plak halini de ihtiva edecek şekilde genişletilmektedir. Sonuçlar sadece pres gövdelerinin kalınlık tayini için değil, fakat aynı zamanda daha geniş bir kullanım alanı için de geçerlidir.
67-74

REFERENCES

References: 

Timoshenko S., Goodier J.N., (1954): “Theory of Elasticity”, McGraw Hill Company, s.:258-
266.
Xu, Zhilun, (1992): “Applied Elasticity”, Wiley Eastern Limited, s: 257-286.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com