You are here

Kollektif Risk Modellemesinde Panjer Yöntemi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It is important to find the distribution of the total loss variable using the collective risk model in the non-life insurances. Determining these distributions, the most important distributions that are proposed for the number of aggregate claim are the distributions which are the members of (a, b, 0) class that have two parameters. Many continuous distributions can be suggested for the amounts of claim, but it is quite difficult to identify exact distribution of the amount of aggregate claim for many distributions of the amounts of claim. In our study, it is aimed to outcome these difficulties by using Panjer's method.
Abstract (Original Language): 
Hayat dışı sigortalarda, kollektif risk modellemesiyle toplam hasar değişkeninin dağılımının bulunması önemlidir. Bu dağılımların belirlenmesinde, toplam hasar sayılan için önerilen en önemli dağılımları iki parametreli bir sınıf olan (a, b, 0) sınıfı üyeliğindeki dağılımlar oluşturmaktadır. Hasar miktarları için ise, bir çok sürekli dağılım önerilebilir, fakat bir çok hasar miktarları dağılımı için toplam hasar miktarının dağılımını tam olarak elde etmek oldukça zordur. Çalışmamızda, karşılaşılan bu zorluklar Panjer yöntemine başvurularak aşılmaya çalışılmaktadır.
139-149

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Bowers, N.L., D. A. Jones, H. U. Gerber, C. J. Nesbitt ve J. C. Hickman {1997), Actuarial Mathematics, ACTEX.
Cunningham, R., T. Herzog ve R.L. London {2005), Models for Quantifying Risk, ACTEX Publications Inc.
Klugman, S. A., H. H. Panjer ve G. E. Willmot {2004), Loss Models: From Data To Decisions, 2nd edition, Wiley.
Straub, E. {1988), Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com