You are here

FİNANSAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKALARI

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
2008 finansal krizi ile birlikte merkez bankaları, para politikaları ve finansal istikrar konulan akademik ve politik çevrelerde tekrar gündemin ilk sırasına yerleştiler. Kriz, finansal piyasalardan kaynaklandığı için ve krize verilen ilk tepkiler para politikaları kanalıyla olduğu için bu konuların tartışmaların ortasında yer alması kaçınılmaz bir sonuçtu. Krizin uzun sürmesi, çok sayıda ülkeyi etkilemesi ve uygulanan para politikalarının etkilerinin beklenildiği gibi olmaması merkez bankacılığının, para politikalarının ve finansal istikrarın tekrar gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa bunlarda değişikliğe gidilmesi yönündeki önerilerin daha sık bir şekilde ifade edilmesine de neden oldu ve bu yöndeki tartışmalar halen devam etmektedir.
FULL TEXT (PDF):