You are here

Bingöl semt pazarlarında satılan yabani bitkilerin etnobotanik açıdan incelenmesi

Investigations of ethnobotanical aspect of wild plants sold in Bingöl (Turkey) local markets

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study, conducted between 2010-2012, gathered information on the ethnobotanical wild plants sold with commercial purposes in the local markets. Within the scope of the study, ethnobotanical wild plants sold in local market used for the medicinal and food (spice, tea) purpose. As result of researchs at the local markets ethnobotanical uses of 32 plants were recorded. These included folk medicine, herbal tea, spices and food. The most common ethnobotanical plant families were Rosaceae (7 taxa), Lamiaceae (4 taxa), Apiaceae (3 taxa), Asteraceae (3 taxa), Liliaceae (3 taxa), Fabaceae (2 taxa) and Polygonaceae (2 taxa). The use of taxa in the region were; fruits and seeds vanquished (8 taxa), leaves the vanquished (5 taxa), as tea (3 taxa), roots and trunks vanquished (5 taxa), as spice (3 taxa). In addition, local markets under study detected the vast majority of food crops are used for medicinal purposes. Local people are choosing to use herbal for the treatment of gastro-intestinal complaints such as stomachache, abdominal pain, carminative (14 taxa), cough and cold (6 taxa), heart and vascular diseases (6 taxa), diabetes (4 taxa), kidney disease (3 taxa), and cuts and wounds (2 taxa
Abstract (Original Language): 
pazarlarda satılan yabani bitkiler araştırılmıştır. Yöredeki araştırmalar çerçevesinde pazarlarda satılan, yöre halkının tıbbi ve gıda (baharat, çay ve yemek) olarak yararlandığı bitkiler tespit edilmiş ve bu bitkilerin kullanım şekilleri ortaya konmuştur. Yerel pazarlar gezilerek yapılan araştırmalar sonucunda 32 yabani bitki taksonunun tıbbi, çay, baharat ve yemek vb. amaçlarla pazarlarda satıldığı tespit edilmiştir. Rosaceae (7 takson), Lamiaceae (4 takson), Apiaceae (3 takson), Asteraceae (3 takson), Liliaceae (3 takson), Fabaceae (2 takson) ve Polygonaceae (2 takson) yörede yoğun olarak kullanılan bitki familyalarıdır. Yöredeki taksonların, meyve ve tohumları yenilenler (8 takson), yaprakları yenilenler (5 takson), çay olarak kullanılanlar (3 takson), kök ve gövdeleri yenilenler (5 takson), baharat olarak kullanılanlar (3 takson) şeklindedir. Ayrıca yerel pazarlarda tespit edilen gıda bitkilerinin büyük bir çoğunluğu tıbbi amaçlar için de kullanılmaktadır. Bu bitkilerin, karın ağrısı ve gaz giderici, midevi (14), soğuk algınlığı ve ilgili rahatsızlıklar (6), kalp ve damar hastalıkları (6), şeker hastalığı (4), böbrek hastalıkları (3), yara ve kesik tedavisi (2) vb. hastalıkların tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir

REFERENCES

References: 

Akan, H., Aslan, M., Balos, M.M. 2005. Şanlıurfa kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım
amaçları. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 12/2: 43-58.
Akan, H., Korkut, M.M., Balos, M.M. 2008. An ethnobotanical study around Arat Mountain and its surroundings
(Birecik, Sanlıurfa). Fırat University Journal of Science and Engineering. 20: 67-81.
Altay, V., Çelik, O. 2011. Antakya semt pazarlarındaki bazı doğal bitkilerin etnobotanik yönden araştırılması. Biyoloji
Bilimleri Araştırma Dergisi. 4/2: 137-139.
Altundağ, E., Özhatay, N.F. 2009. Local names of some useful plants from Iğdır Province (East Anatolia). Journal of
Faculty Pharmacy of Istanbul University. 40: 102-115.
Arakelova, V. 1999. The Zaza people as a new ethno-political factor in the region. Iran and the Caucasus. 3: 397-408.
Bakoğlu, A. 2004. Bingöl ve Elazığ illerinde tarımsal yapı. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM). 2/3:
138-143.
Balick, M.J., Cox, P.A. 1996. Plants, people, and culture: The science of ethnobotany. Scientific American Library,
New York.
Baytop, A. 2004. Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları. Tübitak Yayınları.
Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. 2007. Plants used for cholesterol treatment by the folk in Elazığ. Phytologia Balcanica. 13:
239-245.
Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. 2008. Plants used for pass kidney stones by the folk in Elazığ. The Herb Journal of
Systematic Botany. 14: 133-144.
Çakılcıoğlu, U., Türkoğlu, İ. 2009. Çitli Ovası (Elazığ) ve çevresinin etnobotanik özellikleri. E-Journal of New World
Sciences Academy - Ecological Life Sciences. 4/2: 81-85.
Cakilcioglu, U., Turkoglu, I. 2010. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Sivrice (Elazig, Turkey). Journal of
Ethnopharmacology. 132: 165-175.
Çakılcıoğlu, U., Şengün, M.T., Türkoğlu, İ. 2010. An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and
Yurtbaşı Districts of Elazığ Province Turkey. Journal of Medicinal Plants Research. 4/7: 567-572.
Cakilcioglu, U., Khatun, S., Turkoglu, I., Hayta, S., 2011, Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Maden
(Elazığ-Turkey), Journal of Ethnopharmacology. 137: 469-486.
Ertuğ, F. 2004. Etnobotanik Çalışmaları ve Türkiye’ de Yeni Açılımlar. Kebikeç. 18: 181-187.
Özgen, U., Kaya, Y., Coşkun, M. 2004. Ethnobotanical studies in the villages of the District of Ilıca (Province
Erzurum). Turkey. Economic Botany. 58: 691-696.
Özgen, U., Kaya, Y., Houghton, P. 2012. Folk medicines in the villages of Ilıca District (Erzurum), Turkey. Turk
Journal of Biology. 36: 93-106.
Öztürk, F., Ölçücü, C. 2011. Ethnobotanical features of some plants in the District of Şemdinli (Hakkari-Turkey).
International Journal of Academic Research. 3: 120-125.
Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Ertuğ, F., Satıl, F. 2012. An evaluation of ethnobotanical studies in Eastern Anatolia.
Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). 5/2: 23-40.
Polat, R., Satıl, F., Çakılcıoğlu, U. 2011. Medicinal plants and their use properties of sold in herbal market in Bingöl
(Turkey) District. Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). 4/3: 25-35.
Tuzlacı, E., Doğan, A. 2010. Turkish folk medicinal plants, Ovacık (Tunceli). Marmara Pharmaceutical Journal. 14:
136-1343.
Yapıcı, Ü., Hoşgören, H., Saya, Ö. 2009. Kurtalan (Siirt) İlçesinin etnobotanik özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 12: 191-196.
Yaylagül, Ö. 2011. Samsun pazarlarında satılan şifalı bitkiler. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, Samsun.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com