You are here

GLOBAL DOĞAL TAŞ TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİK TEDARİKÇİ BİRLEŞMELER

STRATEGIC SUPPLIER ALLIANCES IN THE GLOBAL NATURAL STONE SUPPLY CHAIN 1

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main objectives of this paper are to (1) analyze the importance and role of strategic supplier alliances for enhancing the performance of a supply chain, (2) reveal managers’ attitudes and behaviors towards strategic supplier alliances in the natural stone industry and (3) bring out the conditions and possibilities of establishing strategic supplier alliances in the natural stone industry. Under the light of our objectives, a number of surveys in both in Turkish and global natural stone companies are performed. The research results will be supportive for natural stone quarries, exporters and importers’ decisions to form strategic supplier alliances.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amaçları; (1) tedarik zincirinin performansını artırmak için stratejik tedarikçi işbirliklerinin önemi ve rolünü analiz etmek, (2) doğal taş sektöründeki yöneticilerin stratejik tedarikçi işbirliklerine yönelik tutum ve davranışlarını incelemek ve (3) doğal taş sektöründeki stratejik tedarikçi işbirliklerinin kurulması olasılığını ve şartlarını ortaya çıkarmak olarak sıralanabilir. Bu amaçlar doğrultusunda hem Türkiye hem de dünyada faaliyet gösteren doğal tas isletmelerinde araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçları stratejik tedarikçi işbirlikleri kurmak isteyen doğal tas üreticileri, ihracatçıları ve ithalatçılarının karar vermesi için destekleyici olacaktır.
1-21