You are here

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BILKENT UNIVERSITY AMERICAN FOOTBALL TEAM

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the effects of 10 weeks training program on some physical and physiological characteristics of 20.36 ± 1.55 aged group male students-players. 25 male university student athletes volunteered to participate in this study. All field and laboratory tests were given twice: one before and one after the 10-week training program. Statistical analyses were done using paired t-test. As a result of 10-week practices, no significant changes were observed in the body weights, heights, RHR and aneorobic power of the subjects. At the end of the 10-week program, body fat**, aerobic power (maxVO2)**, and flexibilty** values were statistically found significant (** p<0.01). In conculusion, 10 weeks of physical training program was; effective in improving physical and physiological parameters (table 1) of student-athlete and, tests which were used to evaluate physical and physiological parameters of student-athlete were sufficient
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Bilkent Üniversitesinde okuyan ve Amerikan futbol takımında oynayan erkek 25 sporcu öğrencilerin yapılan 10 haftalık hazırlık çalışmaların sporcu öğrencilerin (yaş: 20.36 ± 1.55) fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine yapmış olduğu etkileri değerlendirmiştir. Sporcu öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ölçmek için yaş, boy, kilo, vücut yağ yüzdeleri (VYY), aerobik güçleri (MaxVO2), istirahat kalp atım sayıları, anaerobik güçleri, uzun atlamaları, dikey sıçramaları, esneklikleri, pençe kuvvetleri (sağ ve sol), bacak kuvvetleri test edilerek elde edilen değişkenler arasında mukayese yapılmıştır. Ölçümlerde elde edilen her bir fizyolojik değişken (p<0.05 ve p<0.01) anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Vücut Yağ Oranı**, Aerobik Güç (MaxVO2)**, ve Esneklik** değerleri arasında istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) anlamlı bir fark bulunurken, geriye kalan fizyolojik değişkenler ; Yaş, Boy, Kilo, İstirahat Kalp Atım Sayısı, Dikey sıçrama, Anerobik güç , Sağ ve Sol Pençe Kuvvetleri, Bacak Kuvvetleri değerleri arasında ise istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.
77-86

REFERENCES

References: 

Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı A,
Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E ,
1996, “Bir Futbol Takımında Sezon
Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir
Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık
Özellikleri üzerine Etkisi”, Spor
Bilimleri Dergisi, Cilt: VII, Sayı:1, S:
24-32.
Akgün, N, 1993, Egzersiz Fizyolojisi, Ege
Üniversitesi Matbaası, İzmir, S:151,
Arıcı, H, 1984, İstatistik Yöntemler ve
Uygulamalar, Meteksan, Ankara.
Bale, P., Colley, E., Mayhew, J. L., Piper, F.
C., Ware, J. S, 1994, “Anthropometric
and Somatotype Variables Related to
Strength in American Football
Players”, The Journal of Sports
Medicine and Physical Fitness, Vol.
34, No. 4, P. 383-389.
Çağlar, A., Gökmen, A., Ufuk, P., Haner, B.,
1998, “İkinci Ligdeki Bir Erkek
Futbol Takımının Fiziksel ve
Fizyolojik Profili”, Futbol Bilim ve
Teknoloji Dergisi, Yıl 5, Sayı 1, S.27-
32.
Douglas, P. S., Ronald, J. B, 1976, “Body
Composition, Pulmonary Function
and Maximal Oxygen Consumption of
College Football Players” J.Sports
Med., 16, P. 301-308.
Durusoy, F., Nowacki, P., Yücetürk, Y,
1984, “Amatör ve Profesyonel
Futbolcularda Performans Testleri”,
Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 19, S-4.
Edmund, J. B., Edward, W., William, V. S,
1980, ”Measures of Body
Composition and Performance in
Major College Football Players” J.
Sports Med., 20, P. 173-180.
Ergün, M., Tuğba, K., İşleğen, Ç.,
Karamızrak, O., 1999, “Sezon Öncesi
Aktivite Düzeyinin Profesyonel
Sporcuların Vücut
Kompozisyonlarına Etkisi”, Spor
Hekimliği Dergisi, Cilt 34, S. 93-100.
Gökbel, H., 1990, Bir Profesyonel 2.lig
Futbol Takımının Fiziksel ve
Fizyolojik Profili, Spor Hekimliği
Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, S. 35-37.
Jere, H. M., William, L. H., and Peter, B. R,
1994, “Classification of sports”,
Medicine and Science in Sports and
Exercise, S, 242-244. Jordan, D. M,
1999, “Sports-Specific Concerns in
the Young Athlete” Footbal Pediatric
Emergency Care, Vol. 15. No.5
Kollias, J., Buskirk, E. R., Howley, E. T.,
Loomis, J. L., 1972,
“Cardiorespiratory and Body
Composition Measurements of a
Select Group of High School Football
Players”, The Research Quarterly,
Vol. 43, No. 4, P. 472-478.
Müniroğlu, S., Atıl M., Erongun, D.,
Marancı, B., 1996), “Futbol
Takımlarının Bazı Fiziksel
86 Bilkent Üniversitesi Amerikan Futbol Takımının Fiziksel ve …/A. Uğraş S. Savaş
Özelliklerinin Başarılı Olmalarında
Etkilerinin İncelenmesi”, Futbol Bilim
ve Teknoloji Dergisi, Yıl 3, Sayı 4,
S.25-29.
Özer, K., 1993, Antropometri – Sporda
Morfolojik Planlama, Kazancı
Matbaacılık, İstanbul, S.107.
Reilly, T., 1979, What Research Tells The
Coach About Soccer, American
Alliance for Health, Physical
Education, Recreation and Dance,
Washington DC. P. 1-13.
Tamer, K., 1995, Sporda Fiziksel –
Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi, Türkerler Kitabevi,
Ankara, S. 125-131.
White, J., Mayhew, J. L., Piper, F. C., 1980,
“Prediction of Body Composition in
College Football Players”, J. Sports
Med., 20, P. 317-324.
Yamaner, F., Hacıcaferoğlu, B., 1997, “2.
Lig 5. Grupta Mücadele Eden
Malatyaspor, Diyarbakırspor ve Siirt
Köy Hizmetleri Spor Futbol
Takımlarında Oynayan Futbolcuların
Fizyolojik Özelliklerinin Analizi ve
Mukayesesi”, G.Ü. Beden Eğitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3,
S. 9-17.
Zorba E., Ziyagil, M. A., 1995, Vücut
Kompozisyonu ve Ölçüm Metodları,
Trabzon, S.183

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com