You are here

PINUS NIGRA (ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER TÜRÜNÜN YAPRAKLARINDA KURŞUN BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF LEAD ACCUMULATION ON LEAVES OF PINUS NIGRA (ARNOLD) SUBSP. NIGRA VAR. CARAMANICA (LOUDON) REHDER SPECIES

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, amount of lead accumulation emitted from automobiles on leaves of Pinus nigra subsp. nigra var. Caramanica species that grow in Kirikkale city center and its districts was investigated. Leaf samples were collected from nine different stations determined in the city center and its districts. The level of lead on the leaves collected from each station was determined with electron dispersive spectroscopy (EDS). The most lead accumulation was on the leaf samples collected from Kirikkale city center (44.169%). When the lead accumulation on leaves collected from different districts was compared, the most pollution was measured in Bahşili (38.917%) and the least pollution was measured in Karakecili (22.883%). The results of this study showed that the lead accumulation on the leaves of Pinus nigra species rises with increased traffic density and Pinus nigra species can be used as bio-indicator to determine the level of lead pollution.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Kırıkkale il ve ilçelerinde yayılış gösteren Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica türünün yapraklarında taşıtlardan yayılan kurşun birikiminin miktarı araştırılmıştır. Örnek toplama işlemi Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinde yol kenarlarında belirlenen dokuz istasyondan gerçekleştirilmiştir. Her bir istasyondan toplanan yaprak örneklerindeki kurşun miktarları elektron dağılım spektroskopi (EDS) yardımı ile belirlenmiştir. En fazla kurşun birikimine Kırıkkale il merkezinden (%44.169) toplanan yaprak örneklerinde rastlanılmıştır. Farklı ilçelerden toplanan yapraklardaki kurşun miktarları karşılaştırıldığında ise en fazla kurşun birikimi Bahşılı ilçesinden (%38.917), en az birikim ise Karakeçili ilçesinden (%22.883) toplanan yaprak örneklerinde ölçülmüştür. Bu çalışma sonuçları yapraklardaki kurşun birikiminin trafik yoğunluğu ile arttığını ve P. nigra türünün bu birikimin tespitinde biyolojik bir belirleyici olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
42-46