You are here

İşgücü Verimlilik Takibi İçin Sistem Tasarımı ve Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi

Bu çalışmada, iş süreçlerini takip eden herhangi bir bilgisayar destekli program kullanmayan KOBİ’ler için daha düşük maliyetli ve kısa sürede işletmeye adapte olabilecek üretim takip ve analizi yapan bir karar destek sistemi (KDS) oluşturulmuştur. Veri analizleri Kurusawa’nın “Oranlarla İşgücü Verimliliği Modeli” ile yapılmıştır. Bu modele ilave olarak “Parça verimliliği”, “Makine verimliliği”, “Vardiya verimliği” ve “Kapasite kullanım oranı” da oluşturulan KDS’ne eklenmiştir.

Oluşturulan KDS’nin en önemli faydası, verileri sisteme operatörlerin girmesine olanak tanıması ve duruş nedenlerinin kodlanması ile duruşların da takip edilebilmesinin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile işgücü verimlilik oranları günlük takip edilebilecek, KDS’ne veri girişi için gerekli olan mühendis işgücü süresi ortadan kalkacak, duruş nedenlerinin analiz edilmesine olanak tanınacaktır.

İngilizce Özet: 

In this study, the decision support system (DSS) is development to monitor and analysis of the production for Medium and Small Enterprises that not to use any computer aided software for monitoring work process, with low cost and adopt to the firm in a short time. Data are analyzed with Kurusawa’s Workshop Productivity Management by Ratio Model. Also “Part Productivity”, “Machine Productivity”, “Shift Productivity” and “Capacity Usage Ratio” are added to DSS.

The main contribution of mentioned DSS is to give an opportunity that data are entered by operators in software. And other is to provide monitoring the cause and time of stopping position by coding the cause of stopping position in production. The labour productivity ratios can be easily monitored in daily, the required engineering time for entering data to the DSS is avoided and the cause of stopping position are analyzed easily with implemented DSS.

Sayı: 
18
Sayfalar: 
45-58

Yıllar:

PDF Dosyasını Ekleyin: 
Share