Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Journal Name: 
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
ISSN: 
1309-3762
ISSN Online: 
2149-1585
Journal Country: 
Turkey
Journal University: 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Institute: 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Publication Languages: 
Turkish
English
Journal Name (2.language): 
Journal of Acedemic Reserches and Studies
Journal Short Name: 
AKAD
Journal Foundation Year: 
2009
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal Publication Months: 
May
November
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
0 348 813 93 34 - 1516
Postal Adress: 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 79000, KİLİS / TÜRKİYE