GLIRIDLERDE DENTAL TAÇ DESENLERININ GEOMETRIK MORFOMETRIKLERI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

GEOMETRIC MORPHOMETRICS OF GLIRID DENTAL CROWN PATTERNS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2001

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

151-157

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

7 glirid cinsinde (Myomimus, Peridyromys, Microdyromys Dryomys, Glirudinus, Muscardinus, Glis) dental taç desenleri geometrik morfometrikleri açısından araştırılmıştır. Bu desenlerin tanımını açıklamak üzere bir seri işaret noktaları yaratılmış ve bu konuyla ilgili sorunlar tartışılmıştır. Peridyromys, Microdyromys, Dryomys ve Glirudinus birbirlerine en çok benzeyen cinsler iken, Muscardinus ve Glis cinsleri hem birbirlerinden hem de incelenen diğer cinslerden en farklı olanlarıdır.

Abstract (2. Language): 

Variation of dental crown patterns among seven glirid genera (Myomimus, Peridyromys, Microdyromys, Dryomys, Glirudinus, Muscardinus, Glis) was studied by means of geometric morphometrics. Rationales for description of this pattern by a set of landmarks are provided and some problems of this concern are discussed. The genera Muscardinus and Glis are most distinct both from each other and other glirids studied, while Peridyromys, Microdyromys, Dryomys and Glirudinus are most similar to each other.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Rohlf F.J., Marcus L.F. Trends Ecol. Evol., V. 8, No 4, 129-132. 1993. 2. Bookstein F.L. Morphometric tools for landmark data: geometry and biology. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 198 p. 1991. 3. Bookstein F.L. In: Advances in morphometrics. Eds. Marcus L., Corti M., Loy A., Slice D. P. 131-152. N.Y.; L.: Plenum Press, 1996. 4. Rohlf F.J., Bookstein F.L. (Eds.). Proceedings of the Michigan morphometric workshop.

PDF Dosyası: