You are here

SOSYAL PSİKOLOJİDE TUTUMLAR

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
121-138

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tutumlar bireyin çevresindeki (çoğunlukla sosyal çevre) konulara karsı sürekli biçimde benzer tepki gösterme Öneğilimleridir. "Tutum" kavramı psikoloji ve sosyolojiyi birleştiren disiplinler arası bir kavramdır, çünkü tutumlar, oluşum ve konuları açısından sosyal kaynaklıdırlar; ancak aynı zamanda, bireyin psikolojik yapısı ve davranışının da bir parçasıdırlar. O nedenle tutumlar konusu Sosyal Psikolojinin en önemli konusu olarak düşünülmektedir. Bu yazı, tutumların bir tanımını verme ve tutum oluşum, ölçüm ve değişimini inceleme denemesidir.
Abstract (2. Language): 
Attitudes are predispositions to respond in a consistent manner to objects in an individual's environment (referring mostly to social environment). "Attitude" îsan interdisciplinary term bridging psychology and sociology, for attitudes have social references in their development and in their objects, but at the same time, they are part of an individual's psychological make-up and behavior. For this reason the subject of attitudes has been considered as the most important topic in Social Psychology. This article is an attempt to give a definition of attitudes and to discuss attitude development, attitude measurement,, and attitude change.