Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Journal Name: 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN: 
1301-0085
ISSN Online: 
1309-0275
Journal Country: 
Turkey
Journal University: 
Pamukkale Üniversitesi
Publication Languages: 
Turkish
English
Journal Name (2.language): 
Pamukkale University Journal of Education
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal Publication Months: 
January
July
Journal E-mail: 
Postal Adress: 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE