Coğrafi Bilimler Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Coğrafi Bilimler Dergisi

ISSN: 
1303-5851
Journal University: 
Ankara Üniversitesi
Institute: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Languages: 
Deuscth
French
English
Turkish
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
0 312 310 32 80 / 12
Postal Adress: 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100, Sıhhiye/ANKARA