Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

ISSN: 
1303-251
Journal University: 
Ankara Üniversitesi
Institute: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Languages: 
Deuscth
French
English
Turkish
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
0(312)362 07 80 - 36
Journal Fax: 
0 312 320 50 61
Postal Adress: 
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci Kampüsü,06590, Ankara/TÜRKİYE