Akademik Bakış | Arastirmax - Scientific Publication Index

Akademik Bakış

Journal Name: 
Akademik Bakış
ISSN Online: 
1694-528X
Journal Country: 
Kırgızistan
Publication Languages: 
Turkish
English
Deuscth
French
Journal Name (2.language): 
Academic Sight
Journal Publication Schedule: 
Bimonthly
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
(00-996-3722) 5 08 10
Journal Fax: 
(00-996-3722) 5 08 10
Postal Adress: 
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Ceni-Cok 30, Sputnik Calalabad-KIRGIZİSTAN