İnternet ve çocuk pornografisi

Article Title (2.Language): 

Internet and child pornography

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2010

Volume: 

  • 7

Number: 

  • 1

Page Numbers: 

1001-1008

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Araştırma Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author E-mail: 

Author Name: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olan internetin kullanımı ve erişimi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. İnternet, çocukların dünyayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortamdır. Ancak, çocukların interneti kullanırken yasal olmayan, şiddet ve cinsellik içeren sitelere erişimi, tehlikeli insanlarla iletişime geçmesi başta gelen riskler arasında yer alır. İnternetin ve gün geçtikçe gelişen teknolojinin çocuk pornografisi üretimini ve dağıtımını kolay ve ucuz hale getirdiği bilinen bir gerçektir. Ülkemiz için çocuk pornografisi konusunda mücadelede; bir plan oluşturulması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde fikir birliği vardır. Giderek artan internet kullanımı ve çocuklar için söz edilen riskler, hemşirelere yeni bir sorumluluk yüklemektedir. Hemşireler; toplumu, özellikle aileleri ve çocukları güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirmek durumundadırlar. Bu derlemede internet üzerinden çocuk pornografisi ile mücadelede yasal düzenlemeler, çocuk pornografisine zemin hazırlayan nedenler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinilmiştir.

Abstract (English): 

Nowadays, internet use and access is becoming increasingly common as a great entertainment, communication and educational resource for children as well as for adults. Internet is a perfect environment for children, for exploring the world, learning and having fun. However, accesses to illegal sites that contain violence and sexuality, and contact dangerous people are among the particular risks for children using the internet. It is a known fact that, internet and developing technology make the production and distribution of child pornography cheaper and easier. There has been consensus on the need of creating a plan and increasing the awareness in the community for the fight against child pornography. Because of the increasing internet use and the risk for children mentioned, nurses got new responsibilities. Nurses have to inform society, especially families and children, about safe internet use. In this review, legal regulations about the fight against child pornography on the internet, the reasons that lay the ground for child pornography and their negative effects on children has been addressed.

Key Words (2. Language): 

References: 

Analay, C. & Gülşen, R. (2007). Bilişim Suçları İçinde Çocuk Pornografisi ve Mücadele Yöntemleri. Erişim: 12.08.2008, www.turkhukuksitesi.com American Psychiatric Association Statement-APAS, (2003). “APA Statement: Diagnostic Criteria for Pedophilia. Erişim: 20.07.2008, http://www.psych.org/news_room.cfm Çağlar, S., Savaşer, S. (2010). İnternet ve çocuk pornografisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1.

PDF File: