You are here

Endokrinoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Yaş ile Olan İlişkisinin İncelenmesi

Share
Investigation of Relationship between Thyroid Functions and Age of the Patients Who Are Admitted to Endocrinology Out-patient Clinic

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
67-70

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Tiroid fonksiyon bozuklukları yaşlı hastalarda oldukça sık görülmektedir. Çalışmamızda Endokrinoloji Polikliniğine yönlendirilmiş 65 yaş altındaki ve 65 yaş ve üzerindeki hastaların tiroid fonksiyonlarını ve epidemiyolojik özelliklerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamıza yaşları 18 ile 78 arasında değişen, Endokrinoloji bölümüne tiroid hastalığı şüphesi ile yönlendirilmiş, toplam 116 hasta alındı. Hastaların antropometrik ölçümleri, doğum yeri, yaşadığı yer, tiroid hastalığı açısından aile anamnezi sorgulandı. Her iki gurupta hastaların başvuru anındaki tiroid fonksiyon testleri incelendi. Hastalarımızın 66’sı 65 yaş altında (grup 1) ve 50’si ise 65 yaş ve üzerindeydi (grup 2). Grup 1’de hipotiroidi (subklinik) %16.67 oranında, hipertiroidi (subklinik ve aşikar) %37.88 oranında görülürken, grup 2’de hipotiroidi (subklinik) %4 oranında, hipertiroidi (subklinik ve aşikar) %46 oranında görüldü. Çalışmamızda Endokrinoloji Polikliniğine yönlendirilmiş 65 yaş ve üstündeki hastalarda tiroid fonksiyonları açısından 65 yaş altı hastalara göre fark saptanmadı. Çalışmamızda tiroid disfonksiyonu oranlarının yüksek saptanması hastaların tiroid hastalığı ön tanısıyla bölümümüze yönlendirilmiş olması ile ilişkilendirildi.
Abstract (2. Language): 
Thyroid dysfunctions are frequent in elderly patients. The aim of this study was to assess and compare the thyroid functions and epidemiological features in patients below or above 65 years of age. Ranging in age from 18 to 78, 116 patients who were directed to Endocrinology Department for the possibility of a thyroid disease were included in the study. In all patients, anthropometric measurements, place of birth, place of residence and family history of thyroid diseases of the patients were recorded. The thyroid function tests of the patients in two groups were examined at their first visit. Sixty six patients were under (group 1) and 50 patients were above (group 2) the age of 65. In group 1, hypothyroidism (subclinical) prevalance was 16.67% and hyperthyroidism (subclinical and overt) was 37.88%. In group 2, hypothyroidism (subclinical) prevalance was 4% and hyperthyroidism (subclinical and overt) was 46%. In our study, we did not find any differences concerning the thyroid functions between patients younger than or older than 65 years of age, who were directed to Endocrinology outpatient clinic. The higher rate of thyroid dysfunction in our patients was considered to be related to the fact that they were referred to our department with a preliminary diagnosis of thyroid dysfunction.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Sawin CT, Castelli WP, Hershman JM, et al. The aging thyroid:
thyroid deficiency in the Framingham study. Arch Intern Med
1985; 145: 1386-8.
2. Cavaliere R, Antonangeli L, Vitti P, et al. The aging thyroid in
a mild to moderate iodine deficient area of Italy. J Endocrinol
Invest 2002; 25 (Suppl 10): 66-8.
3. Tunbridge WMG, Evered D, Hall R, et al. The spectrum of
thyroid disease in a community: the Wickham survey. Clin
Endocrinol ( Oxf) 1977; 7: 481-93.
4. Bagchi N, Brown TR, Parish RF. Thyroid dysfunction in adults
over age 55 years. A study in an urban US community. Arch
Intern Med 1990; 150: 785-7.
5. Manciet G, Dartigues JF, Decamps A, et al. The PAQUID
survey and correlates of subclinical hypothyroidism in elderly
community residents in the South – West of France. Age
Ageing 1995; 24: 235-41.
6. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. The
Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med.
2000; 160(4): 526-34.
7. Díez JJ. Hyperthyroidism in patients older than 55 years: an
analysis of the etiology and management. Gerontology 2003;
49(5): 316-23.
8. Gambert SR. Hyperthyroidism in the elderly. Clin Geriatr Med
1995;11: 181–8.
9. Simons RJ, Simon JM, Demers LM, Santen RJ. Thyroid
dysfunction in elderly hospitalized patients. Effects of age and
severity of illness. Arch Intern Med 1990; 150: 1249-53.
10. Iglesias P, Díez JJ. Hypothyrodism in male patients: a
descriptive, observational and cross-sectional study in a series
of 260 men. Am J Med Sci. 2008; 336(4): 315-20.
11. Levy EG. Thyroid disease in the elderly. Med Clin North Am.
1991; 75(1): 151-67.
12. Ceresini G, Lauretani F, Maggio M, et al. Thyroid function
abnormalities and cognitive impairment in elderly people:
results of the Invecchiare in Chianti study. J Am Geriatr Soc
2009; 57: 89-93.
13. Erdoğan MF, Atlı T, Ekinci C, Genç Y, Gökmen H, Erdoğan G.
Orta derecede iyot eksikliği olan bir bölgede yaşayan yaşlılardaki tiroid hastalıkları spektrumu ve prevelansı. Geriatri 2002;
5: 49-53.
14. Çat H, Öztürk AO, Karadağ B, Özulu B, Altuntaş Y. Altmış yaş
altı ve üstü hastaların subklinik hipotiroidi ve metabolik sendrom ilişkisinin değerlendirilmesi. Akad Geriatri 2010; 2: 88-93.
15. Takeda K, Mishiba M, Sugiura H, et al. Evaluated reference
intervals for serum free thyroxine and thyrotropin using the
conventional outliner rejection test without regard to presence
of thyroid antibodies and prevalence of thyroid dysfunction in
Japanese subjects. Endocr J 2009; 56: 1059-66.
16. Hurley JR. Thyroid disease in the elderly. Med Clin North Am
1983; 67: 497–515.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com