İSTİKLAL MARŞI’NIN NOKTALAMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ON THE PUNCTUATION OF THE İSTİKLAL MARŞI (THE INDEPENDENCE MARCH) (THE TURKISH NATIONAL ANTHEM)

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

763-789

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1466

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışma, İstiklal Marşı içinde noktalama işaretlerinin kullanılış mantığını çözmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, şairin tercih ettiği işaretlerin, anlama katkısı, söyleyişe etkisi; yerinde veya yanlış kullanılışı üzerinde durulmuştur. Metnin noktalanması okuyuşa, anlama veya seslendirişe göre değişir mi, değişmez mi sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada betimleyici araştırma yöntemi uygulanmış, metinde şairin kullandığı noktalama işaretlerinin mantığı çözülmeye çalışılmıştır. Şairin noktalamasıyla Hasan Eren tarafından yapılan değişiklikler karşılaştırılmış; işaretlerin anlama göre mi okuyuşa göre mi konduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta şairin noktalama işaretlerini daha çok anlama göre koyduğu tespit edilmiştir.

Abstract (2. Language): 

This study aims to analysis the linguistics of Punctuation of "The İstiklal Marşı" (The Independence March) that is the Turkish National Anthem. In this work, it's emphasized that all punctuation marks which were used in the anthem text by its Poet, contribute the meaning of text, or affect on style of speaking; besides, suitable or wrongly usages. In this work, it's tried to answer some questions that's are about the usages of punctuation marks in this text: The punctuation of thistext whether to be altered or not by considering the meaning, or style of speaking, also intonation. In this work it's used the descriptive method, and it's tried to analysis the linguistics of The Poet's usages of punctuations in this text. It is tried to be ascertained that the Poet's punctuation marks and alterations which were made by Hasan EREN, are compared; and which one of this was used for meaning or intonation, and who is used what for? As a result of the analysis it can be said that the punctuation marks were used by The Poet for meaning more than intonation.

Key Words: 

Referanslar: 

ATASOY, Faysal Okan (2010). Türkçede Noktalama. İstanbul: Özel Kitaplar. BİLGİN, Azmi (2007). "İstiklal Marşı ve Üzerine Yapılan Çalışmalar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (2007), C. XXXVII, İstanbul 2009, s. 22-34. BİRGÜL, Cahide (2003). Aklın Yolu Bindir Talat S. Halman Kitabı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 521 s. ÇETİN, Engin (2008).

PDF Dosyası: